Insändare

Anpassa dagvattenledningarna

Insändare Artikeln publicerades
Ivar Ek är bekymras över stigande vattennivåer.
Foto: Tomas Nyberg
Ivar Ek är bekymras över stigande vattennivåer.

Jag har varit på möte där man helt öppet trakasserar öster. Är det för att öster har blivit ett attraktivt område? Jag är inte för att ställa områden mot varandra. Men det finns en gräns för påverkan då man måste ta till orda.

Hela tiden har det även hejats på när kommunen skjuter sina problem öster ut. Ingen från väster opponerade sig när hamnen flyttade söder och öster ut så den tunga trafiken fick köra en halv kilometer extra framför centralorten.

Ingen av er begrep att bygger man upp ett område (Sjöstaden) på höjden för att skydda sig för havsvattenhöjningen så höjs grundvattnet på lägre bakomvarande område. Ni som jagat på området Sjöstaden försämrar för Er själva med förhöjt grundvatten som påverkar era hus negativt. Vattenflödet stoppas upp som höjer grundvattnet.

Ni har stirrat Er blinda på östra Trelleborgs problem och glömt hur kommunens planering påverkar er själva. Östra Trelleborg har ej dessa problem och kommer i slutändan gå ur kommunens tokigheter med försämring men inte i den utsträckning som väster blir påverkad. Ni kommer aldrig bli av med läckande soptipp och reningsverk som försämrar vattenkvalitén i havet framför. Ni kommer alltid att känna hotet av havsvattenhöjningen och översvämningar. Ni kommer att bli varse att kommunen förbrukar alla sina pengar på nya projekt. Pengarna borde i stället gå till att i första hand höja upp och förändra dagvattnets ledningar mot förväntade vattenhöjningar. Havshöjning, ökat slagregn och stormar. Klimatförändringen har redan påverkat avloppen i havet som kommunen kontinuerligt måste rensa. Det har också visat sig att avloppssystemet inte klarar stora mängder vatten vid stor nederbörd. Att åtgärda dagvattenledningarna för framtiden är västra och centrala delarna mest betjänta av. Min uppmaning till väster är att ni först skall tänka på er själva och sluta heja på försämring på öster.

Ivar Ek