Insändare

Angående de onödiga cykelolyckorna i Trelleborg

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten ifrågasätter cyklisters kunskap om bilförares reaktionstider eller motorfordons stoppsträckor.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Skribenten ifrågasätter cyklisters kunskap om bilförares reaktionstider eller motorfordons stoppsträckor.

Utan att känna till de närmare omständigheterna om de olika cykelolyckorna i Trelleborg som inträffar mellan bil och cyklist kan man ändå – om inte dagligen – läsa i Trelleborgs Allehanda om inträffade kollisioner mellan bilar och cyklister.

Mellan raderna kan man dra slutsatsen att trafikolyckorna oftast sker på övergångsställen och i vissa fall står det klart och tydligt att sammanstötningen skedde på ett övergångsställe.

Eftersom det inte är tillåtet på de flesta obevakade övergångsställen att cykla rakt över framför bilar, bussar och liknande tar man ändå chansen att antingen köra rakt över eller svänga vinkelrätt ut på övergångsstället och sedan glatt och oförfärat vinka ett tack till bilföraren som räddade situationen. Var och en måste förstå att det då uppstår både nära och farliga tillbudssituationer.

Den oskyddade cyklisten måste då lita på att bilföraren både ser och reagerar på situationen. De flesta cyklister verkar inte ha en aning om bilförarnas reaktionstider eller motorfordonens stoppsträckor. Om en bilförare inte reagerar som cyklisten hoppas är kollisionen mot den hårda plåten ett faktum.

Som bilist ser jag dagligen betänkliga situationer där till och med vuxna föräldrar med barn bakom sig – på sina små cyklar tittande rakt ner utan att lägga märke till bilarna – som frejdigt trampar rakt över övergångsstället trots att bilar närmar sig farligt nära och ofta från två håll. Barnen gör naturligtvis som sina föräldrar gör.

Ibland – men inte ofta – dyker det upp små ljusglimtar i denna trafikfarliga miljö med ansvarsfulla personer som leder sin cykel över övergångsstället.

HB