Insändare

Alla politikers lika värde

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten menar att det förekommer mobbing inom det svenska politiska etablissemanget.
Foto: Jessica Gow/TT
Skribenten menar att det förekommer mobbing inom det svenska politiska etablissemanget.

I dagens samhälle undervisas att mobbing i alla former är klandervärt. Inom de etablerade politiska partierna verkar detta inte gälla.

Sverigedemokraterna är enligt de övriga riksdagspartierna en rörelse med nazistiska rötter. Vad jag kan uppfatta har partiet gjort sig av med medlemmar med en avvikande politisk linje än den partiet driver. Sverigedemokraterna samlar cirka 20 procent eller en femtedel av väljarkåren. Kan man klassa dessa som nazister?

Det är väl få politiska partier som vid närmare granskning  av dess förflutna ”har rent mjöl i påsen”?

Exempelvis Vänsterpartiet/Kommunisterna som sände hyllningstelegram till ledarna för de socialistiska brödrapartierna vid deras länders nationaldag, Sålunda sändes ett hyllningstelegram till ledarna för DDR vid årsdagen för nationens grundande. Detta hände året innan landet kollapsade… Detta land som hade cirka 5 000 fast anställda Stasiofficerare samt cirka 170 000 informatörer jämte ett okänt antal övriga medarbetare som kontrollerade sitt lands innevånare.

Jag tror sanningen är att man är rädd för ett nyetablerat parti som börjar reagera mot de etablerade partiernas olika inriktningar inte minst inom immigrationspolitiken.

Det har gått prestige i deras invandringspolitik och det kan starkt ifrågasättas om deras handlande går i takt med flertalet av de svenska medborgarnas uppfattning. Jag tror att vårt lands invånare vill se en skärpning och att ett nej skall vara ett nej med en av- eller -utvisning som följd.

Men för många med negativt beslut, det vill säga avslag på sin ansökan, innebär det att ”gå under jorden” för att efter fyra år igen söka asyl i Sverige. Man kan ju få försörjningsstöd  inom vissa kommuner och läkarvård under tiden och barnen får fullfölja sin skolgång.

Dessa dubbla budskap underminerar effekt och trovärdighet för de svenska myndigheterna bland annat Immigrationsdomstolarna och Migrationsverket.

Min uppfattning är att de etablerade partierna bör vara justa mot varandra och särskilt mot ett relativt nyetablerat parti, som utesluter medlemmar med tveksamma demokratiska värderingar.

Att politiska partier som framröstats vid demokratiska val, i detta fall cirka 20 procent eller en femtedel av Sveriges befolkning, kan inte avfärdas som inte ”rumsrena” eller omyndigförklaras,

Alla skall behandlas med respekt och lika värde och man bör kunna samarbeta och förhandla med varandra.

Sven-Gunnar Berglind

politiskt obunden, men med sinne för rent spel inom politiken