Insändare

Aktivt skolval med skolskjuts blir bättre

Insändare Artikeln publicerades
När alla elever och föräldrar måste ta ställning till vilken skola som passar dem bäst kan engagemanget också bli större, skriver Lars Mikkelä (M).
Foto: Gorm Kallestad
När alla elever och föräldrar måste ta ställning till vilken skola som passar dem bäst kan engagemanget också bli större, skriver Lars Mikkelä (M).

Jag förespråkar verklig frihet att välja skola i Trelleborg.

Elever och vårdnadshavare skall ha så stort inflytande som möjligt över det som är så otroligt viktigt för framtiden. Jag har varit med om att införa skolskjuts även för elever som valde annan skola och det kommer jag att fortsätta arbeta för.

Möjligheten att välja skola begränsas av förtur enligt närhetsprincipen som bygger på upptagningsområden för skolorna. Det kanske gör det bekvämare för de föräldrar som inte bryr sig om skolvalet men gynnar egentligen ingen. Jag vill att alla skall vara engagerade i sina barns framtid även när det gäller att välja skola. Närhetsprincipen innebär onödigt administrativt arbete för förvaltningen med att räkna om upptagningsområden och rita om kartan alltför ofta. De invändningar som finns när det gäller planering vid ett aktivt skolval finns redan med dagens system. Här kan vi spara resurser. Ständigt ändrade upptagningsområden innebär naturligtvis också osäkerhet för elever och föräldrar kring vad som gäller från år till år. Det vill jag ändra på.

Den styrande kvartetten i Trelleborg tog våren 2016 dessutom bort möjligheten att få skolskjuts för de elever som valde skola aktivt. Det begränsar de faktiska möjligheterna att välja skola ännu mer. Det är ett ideologiskt baserat beslut som är speciellt riktat mot dem som vill välja en friskola men drabbar alla som väljer. Det vill jag ändra på.

Aktivt skolval blir bättre. När alla elever och föräldrar måste ta ställning till vilken skola som passar dem bäst kan engagemanget också bli större. En självklarhet för mig är också att elever får skolskjuts på samma villkor oavsett vilken skola de väljer.

Det viktigaste för oss alla är att eleverna klarar sig bra i skolan. En viktig faktor för att uppnå detta är att trivas i skolan. Då måste både skolor och elever få vara olika och elever skall kunna välja den skola som passar just honom eller henne bäst. Ett aktivt skolval där skolskjutsen är en självklar del ger bättre förutsättningar för att det skall gå bra i skolan. Så vill jag att eleverna i Trelleborg skall ha det och kommer att införa det om jag får tillräckligt stöd.

Lars Mikkelä (M)