Inrikes

Hellre billig gris än glad gris

Inrikes Artikeln publicerades

Trots att svenska grisar har ett starkare djurskydd än övriga EU-grisar är det i slutändan priset i affären som avgör. Fler konsumenter väljer att köpa utländskt och billigare griskött.

Fläskimporten i Sverige ökar samtidigt som den inhemska produktionen fortsätter att krympa, skriver Dagens Nyheter.

Importen av griskött ökade till 125 000 ton jämfört med 120 000 ton 2010. Samtidigt minskade antalet svenska grisbesättningar från 1 272 till 1 055.