Gästkrönikan

Vindkraft - ny bondesubvention

Gästkrönikan Artikeln publicerades

Varför har vi så lite vindkraft i Sverige – en procent av vår el – när Danmark och Tyskland har betydligt mer?

Därför att nationella intressen brukar bestämma energiproduktionen. Danmarks och Tysklands elproduktion ger stora koldioxidutsläpp (CO2). Kolkraften svarar för mer än 50 procent av elproduktionen. Vindkraft minskar alltså koldriften och sänker CO2-utsläppen, vilket vi i Skåne ska vara glada för. Särskilt danska kolkraftverk i vår närhet har höga skorstenar; ”skiten” hamnar i Skåne och Blekinge.

Praktiskt taget hela vår elproduktion – 150 TWh (miljarder kilowattimmar) är utsläppsfri. Kärnkraft och vattenkraft svarar för nästan all el och kraftvärme bara för några få procent, som vindkraften knappt kan reglera. Livscykelanalyser från Eon och Vattenfall visar att vatten- och kärnkraft är mer miljövänliga, räknat per producerad elmängd, än vindkraften vars samlade produktion är ringa jämfört med vatten- och kärnkraftens.

Vindkraftens propagandister bör veta, att mer vindkraft bara släpper fram mindre vattenkraft. Kärnkraften är baskraft, som körs med så få effektändringar som möjligt. Någon miljöförbättring ger således inte vindkraft i Sverige.

Dessvärre är den också olönsam och förutsätter att subventioner från el-certifikat, som elkonsumenterna får betala på sina elräkningar, överförs till vindoperatörerna. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) räknar med att fullt utbyggt ska 10–15 miljarder kronor i sådana stöd föras till vindkraften; en tankeställare för dem som vill exportera vindel till Danmark och Tyskland.

Är det inte rimligare att danska och tyska elkonsumenter får ta städnotan efter sin egen skitiga kolkraft? Varför ska den gå till svenska elkonsumenter och skattebetalare?

Opinionen kring vindkraften är mytfylld. Arkitekter säger ibland att med ny vindkraft blir deras kommun självförsörjande med el. Ja, nöjer man sig med el blott åtta av dygnets 24 timmar håller resonemanget! Vindkraftverken levererar el under högst en tredjedel av årets 8 760 timmar. Vind måste varje timme stöttas av pålitligt vattenkraft och utan kärnkraftens 65–70 TWh per år står vi oss slätt. Internationella iakttagare brukar främst fråga när vi tänker bygga ut ny vattenkraft.

Trycket på Sverige kommer att öka när elutbytet internationaliseras. Utbyggd vindkraft i Europa behöver mer reglerkraft.

Markägare som satsar på vindkraft förbättrar ingen miljö. De försöker bara få tillstånd fler subventioner, som de talar tyst om, ovanpå det gigantiska EU-stödet, som kloka EU-politiker som Marit Poulsen försöker få bort.

En effektiv miljöförbättring gör däremot Vattenfall och Eon, som nu höjer effekten i sina kärnkraftverk så mycket, att de 1 200 MW som förlorades när Göran Persson och centern stängde Barsebäck, återskapas.