Gästkrönikan

Valfrihet kräver vinst

Gästkrönikan Artikeln publicerades

Vården är en av de samhällstjänster de flesta helst vill nyttja i så liten omfattning som möjligt men gärna finansierar med sina skattepengar.

Personalen på akutmottagningen räddar liv, på vårdcentralen löses de små krämporna, och på ålderns höst lättar hemtjänsten samveten hos frånvarande anhöriga.

Notan bekostas av skattemedel oavsett om det är kommunen, regionen eller ett privat företag som står för vården. I Skåne har vårdvalet gjort det möjligt för den enskilda att välja vilken vårdenhet som skall ansvara för en om man blir sjuk, eller kanske viktigare; man kan välja bort en läkare eller barnmorska man inte trivs med.

På samma sätt kan vårdpersonal välja mellan arbetsgivare eller bli sin egen, och sämre arbetsplatser får svårare att rekrytera. I bästa fall använder företagen skattepengarna väl och går med vinst i sin verksamhet. Tyvärr är vinsterna något som vänstern vill göra till valfråga.

Privata företag är välrepresenteradei andra offentliga verksamheter. De lägger vägar, bygger hyreshus och tillverkar de maskiner och saker som behövs för att välfärden skall fungera. Skillnaden mot vården är att det är politiker som bestämmer vilka tjänster som skall köpas in, upphandlingsavtalen premierar de som redan har en fot inne på marknaden, och risken för svågerpolitik är stor.

Systemen för hur skattemedel fördelas till den som skall bygga välfärden är svåra att utforma oavsett om det handlar om patienter eller simhallar, men möjligheten att kunna välja tjänst gynnar de som gör ett bra arbete. Det största ansvaret från politiskt håll är att se till att skattepengarna gör bästa möjliga nytta och dra in finansieringen till dålig verksamhet. Det viktiga är inte vem som äger vårdcentralen eller äldreboendet, utan att den är så bra som möjligt.

Trots alla reformer som har gjortsde senaste två mandatperioderna har man från regeringens håll missat de långsiktiga visionerna, och det känns som att man i all hast har struntat att ta vara på anledningarna till de saker man har gjort. Vinsterna i vården finns inte där för att enskilda avregleringsuppköpare skall bli snabba miljonärer på för lågt prissatta lokaler, utan för att fler aktörer skall våga sig in på marknaden och erbjuda bättre vård.

Vinster behövs för att bedriva en långsiktig verksamhet, klara dåliga tider och investera i personal och material. När systemen misskötts behövs det bättre kontroller och sanktioner mot de som missköter det, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör. Vinsterna är inte ett problem i vården, det är dåligt utförd vård som är ett problem. Så länge det finns vårdvinster finns det också en chans att kunna välja bort de dåliga alternativen.

Valfriheten i välfärden gynnar patienter, personal och andra skattebetalare. Den förtjänar mer än ytliga poänger om vinstförbud.