Gästkrönikan

Är staden i vägen?

Gästkrönikan Artikeln publicerades

60. 80. 90. Skyltarna ändras var femte kilometer känns det som. Och så 40 där det inte är 30 eller 50.

För något år sedan fick vi en uppsjö av olika hastighetsregler att följa. Det retade många och blev samtalsämne under middagarna.

Med Vägverket har vi alla en nära relation, det är bilskatt, vajerräcken och vildsvinsskyltar. Det är vidunderligt vackra vägar som ger mycket mer än bara transporten, som Skåre–Kämpinge, som Tingbacken vid 101:an. Men nu är det slut. Vid mars månads utgång läggs Vägverket ned. Likaså Banverket. Borta!

Den 1 april sjösätts i stället det nya Trafikverket. Jag vill påstå att det har bildats för att det politiska systemet misslyckats med styrning av trafikverken. Man vågade aldrig prioritera mellan väg och järnväg. Nu ska det bli en samlad planering för all trafik vare sig den går på väg, järnväg, sjö eller i luften.

Trafikverkets nye generaldirektör, Gunnar Malm, får en saftig budget att hantera. Den nationella planen 2010–2021 innehåller 417 miljarder kronor att fördela. 200 miljarder ska gå till drift av väg och järnväg, 217 till vidareutveckling av transportnätet. Planen innehåller allt från Citytunneln till cykelstigar och alléplanteringar.

Det gäller för kommunerna att vara på hugget och ha väl underbyggda argument i samråden. Trelleborg kämpade, hittills förgäves, för spår för pågatåg. Tåg behövs, inte framför allt för att komma till Malmö utan för att snabbt och ”nimmt” komma till Lund, Köpenhamn, Helsingborg. Under våren ska regeringen fatta beslut.

Vägverket, Banverket och delar av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen (flyget) ingår i det nya Trafikverket. Hur ska det gå? Vägtekniker och tågfreaks ska hädan­efter arbeta tillsammans. Banverket har haft en handfull kunder (som SJ och Green Cargo) och bundna spår, de flesta lagda för hundra år sedan.

Vägverket har miljontals direkta användare, personbilsförare, lastbilschaufförer och cyklister. Banverket har haft en centraliserad organisation, Vägverket har haft regionkontor med stort självbestämmande. Sjöfart och flyg har internationella användare.

Trelleborg borde vara en utmärkt kommun att i hanterlig skala pröva samordningen i praktiken! Vi har hetsiga diskussioner om hamnen som tar emot både järnvägsbundet gods och tvåtusen lastbilar varje dag, vi har E 6:an och 108:an och idéer kring ringväg i olika lägen. Vi har närmare till Sturup än vad Malmö har. Med påga­tåg kommer vi att vara på Kastrup på en halvtimme. Vägar, hamn och järnväg bestämmer stadens utveckling för lång tid, mer än något annat vi bygger.

Men vi har också en stad som måste moderniseras, vara lockande och skön. Trafiksystemen ska underlätta livet, inte styra. Det nya trafikverket bör inbjudas att planera Trelleborgs infrastruktur i ett samordnat helhetsgrepp tillsammans med kommunen. Det skulle kunna bli riktigt bra.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.