Besparingar att vänta på TA

Ekonomi Artikeln publicerades

Totalt sett redovisar hela Skånemedia AB en förlust på drygt sju miljoner kronor, när avskrivningarna är gjorda.

Totalt omsätter Skånemedia, med de tre tidningarna Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda, 310 miljoner kronor.

– Vi är självklart missnöjda med rörelseresultatet, säger vd Johan Larsson.

– Man kan säga att det blev något sämre än planerat. Anledningen är att vi tappade lite mer än förväntat i annonsförsäljningen. 2012 har dock börjat bättre än förväntat.

Ledningen för Skånemedia har prognostiserat ett nollresultat för 2012. Dessutom planeras ytterligare besparingar som ska generera ett positivt rörelseresultat 2013.

Hur ska besparingarna göras?

– Vi ser över hela verksamheten och vänder på varje sten.

Kan det bli frågan om uppsägningar?

– Ja, det kan vi naturligtvis inte utesluta. Vi hoppas dock kunna klara neddragningen på andra sätt, men vi kommer definitivt att bli färre, svarar Johan Larsson efter torsdagens informationsmöten med personalen på respektive tidning.

Om de tre tidningarna varit kvar inom Sydsvenskan, skulle det varit bättre eller sämre?

– Ur ett kostnadsperspektiv hade det varit sämre, å andra sidan finns det stor kompetens som vi möjligen kommer att sakna.

Med tanke på besparingarna, hur påverkas våra läsare i de olika kanalerna; papperstidning, webb och mobil?

– Tanken är att varken våra läsare eller annonsörer ska märka någonting av de planerade besparingarna, lovar Johan Larsson.

Skånemedia ägs till 65 procent av Gota Media AB och resterande av Stiftelsen Kristianstadspress.