Debatt

Visst förtjänar Trelleborg så mycket bättre!

Debatt Artikeln publicerades
Ingen motsätter sig väl mer och bättre mat för skolor, sjukhus och äldrevård, såväl ekologisk som närodlad, skriver Rune Roth (L).
Foto: JESSICA GOW / TT
Ingen motsätter sig väl mer och bättre mat för skolor, sjukhus och äldrevård, såväl ekologisk som närodlad, skriver Rune Roth (L).

Replik till Emil Samnegård (MP) (den 14 augusti).

Emil Samnegård tycks läsa Liberalernas program som en viss potentat läser Bibeln.

Att Miljöpartiet nu sällar sig till den kö som ringlar i kölvattnet av Liberalernas stora initiativ i skolfrågor är väl i och för sig lovvärt.

Det kan väl dock inte ha undgått någon att Liberalerna är det bärande skolpartiet, som på̊ intet vis föreslår några besparingar. Vårt förslag om att införa 18 000 lärarassistenter (varav 74 i Trelleborg!) pekar väl på̊ raka motsatsen. - Men, var i all världen hittar Samnegård sina 80 miljoner – extra? - Avsikten lär vara skattehöjning!

Miljöpartiet besitter posten som skolminister, en person som under mandatperioden lyckats att föra sitt parti under fyraprocentsspärren, och inte så mycket mer. Vore det inte mer klädsamt om Samnegård hade sopat framför sin egen dörr innan han genom missriktade angrepp, tydligen i någon sorts valdesperation, gör sina utspel.

Ingen motsätter sig väl mer och bättre mat för skolor, sjukhus och äldrevård, såväl ekologisk som närodlad. Detta handlar självklart om att finna ekonomiska och logistiska lösningar, ett samhällsansvar vi tar inom fastställda ramar.

Och hur var det med din felräkning på 4 procent? Jämfört med vårt besparingsförslag? Se Henrik Silfverstolpes artikel (den 7 augusti), som upplysning.

Låt oss en gång för alla fastslå̊, att en klar majoritet i kommunfullmäktige förordar en östlig hamninfart. Att detta drabbar enskilda fastighetsägare är mycket beklagligt och en av baksidorna med att ta politiskt ansvar – ibland måste ett uttalat samhällsintresse gå före.

Samhällsansvar, ja på̊ vilket sätt menar du, att du som partiets främste talesperson har tagit detta genom att under sittande möte i protest lämna ett styrgruppssammanträde för att aldrig mer återvända? - Hur ska ditt parti då̊ kunna på̊verka och visa på̊ inflytande? Kan dina väljare ha fortsatt förtroende för dig?

Visst förtjänar Trelleborg så mycket bättre!

Rune Roth

Liberalerna i Trelleborg