Debatt

Viktig insats för sjukskrivna

Debatt Artikeln publicerades

Sedan alliansregeringen påbörjade reformeringen av sjukförsäkringen har utanförskapet minskat. Jämfört med 2006 befinner sig idag ungefär 200?000 färre i utanförskap på grund av sjukfrånvaro.

En åtgärd som kan hjälpa människor som varit långtidssjukskrivna tillbaka är nystartsjobben som infördes 2007. Nystartsjobben sysselsatte enligt Arbetsförmedlingen 43 000 personer i januari.

Enligt en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ökar flödet från arbetslöshet till arbete med 17 procent tack vare nystartsjobben. Vad som gör nystartsjobben särskilt viktiga för människor som varit långtidssjukskrivna är att subventionen för dem gäller i fem år jämfört med max ett år för de flesta andra grupper som varit borta från arbetslivet.

Arbetslinjen ligger fast och alliansregeringen jobbar vidare med att lyfta människor ur långvarigt utanförskap, nystartsjobben är en viktig del i detta.

Finn Bengtsson (M)

riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Gunilla Nordgren (M)

riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet