Debatt

Vi vill utveckla landsbygden i Trelleborg

Debatt Artikeln publicerades
Skolskjuts till vald skola på lika villkor från hela kommunen är en logisk åtgärd, menar Lars Mikkelä (M).
Foto: Tomas Nyberg
Skolskjuts till vald skola på lika villkor från hela kommunen är en logisk åtgärd, menar Lars Mikkelä (M).

Svar till Sven Lindkvist (S) (den 24 maj).

Just nu känns det som att skolans framtid i Alstad är hotad och det vill vi göra något åt.

Kvartetten ondgör sig över vårt agerande. Jag tycker att det är logiskt att vilja bygga ut förskolan i en by som är utpekad som utvecklingsort i översiktsplanen. Skolskjuts till vald skola på lika villkor från hela kommunen är också en logisk åtgärd som vi föreslagit.

Vi tog initiativ till att få in fler bostäder i Alstad i bildningsnämndens yttrande kring den kommande översiktsplanen. I samband med att utbyggnadsplanerna för Sydöstra Grevie ifrågasätts vill vi nu att dessa bostäder i stället placeras i Alstad. Detta är vårt långsiktiga sätt att arbeta för utveckling av Alstad.

Lars Mikkelä (M)