Debatt

Vi vill se en satsning på kultur och fritid

Debatt Artikeln publicerades
Frågan om en lämplig lokal för kulturevenemang ställs på sin spets nu när Grands scen inte längre är tillgänglig, konstaterar Erik Lundström (KD).
Foto: Mårten Svemark
Frågan om en lämplig lokal för kulturevenemang ställs på sin spets nu när Grands scen inte längre är tillgänglig, konstaterar Erik Lundström (KD).

All vetenskap visar att det är tre områden som sticker ut när man flyttar till en ny ort eller är viktig för befintlig befolkning. Det är kultur, fritid, och barnomsorg.

Inom skola och barnomsorg vill vi i Kristdemokraterna ta ett helhetsgrepp kring hela systemet. Ett omtag där pedagoger kan vara pedagoger och inte göra en massa administrativa göromål. Där rektorer kan vara närmre skolverksamheten. Skolpersonalen ska involveras mer i besluten kring verksamheterna. Där vi på ett effektivare sätt tar hand om tiden i skolan. Där vi ser till att nyttja de resurser vi har på bästa möjliga sätt. Så vi har resurser på rätt plats, gör beslutsprocessen så kort och effektiv som möjlig, och efter genomgång sätta in nya resurser där det behövs. På detta sätt göra arbetsmiljön bättre för skolpersonalen, så att de på ett bättre sätt hinner ge barnen en ännu bättre skolgång.

När det gäller kulturen så har det länge fattats lämpliga lokaler. Vilket kommer till sin spets nu när Grandbiografen ej längre är tillgänglig. Ett konserthus som nu debatteras har vi haft på vår agenda under drygt åtta år, tyvärr utan att få gehör. Inom fritid så saknas det inomhuslokaler, vilket är ett stort dilemma för många olika föreningar. Vi måste som kommun ta vårt ansvar och göra nödvändiga investeringar.

Vi har under lång tid förordat en anläggning där man kan kombinera sport och kultur. Vi är övertygade om att långsiktiga lösningar är mer ekonomiskt hållbara. Vi kan inte fortsätta att lappa och laga, och förorda lokaler som inte håller måttet för dessa verksamheter och som blir dyrt i längden. Vårt förslag är att bygga en anläggning där sport och kultur kan kombineras. Detta kunde bli ett riktigt lyft för kommunen. På en plats som är lätt att ta sig till med cykel, buss, bil eller promenera. Så det blir en positiv upplevelse redan på vägen dit, men också lätt att ta sig från lokalen och se framemot nästa besök. Kommunen måste även gå utanför boxen och hitta lösningar med privata intressenter, då framförallt gällande driften.

Våra olika ideella föreningar är framgångsrika och hur viktiga dessa är inom och utanför stadskärnan vet vi. Framgångarna som gjort att vi blivit ännu mer trångbodda.

Men visst vill vi ha ett brett och framgångsrikt föreningsliv!

Vi måste inse betydelsen av vårt föreningsliv och vara rädda om detta. Som kommun måste vi stötta den ideella sektorn. Varje satsad krona ger två tillbaka! För att nå målet på 50 000 invånare måste vi satsa på de tre områdena jag nämnde inledningsvis och titta på kommuner som lyckats.

Vi måste vara rädda om våra föreningar i form av byalag, sportföreningar, församlingar inom kyrkan, konstgrupper, teater, musik och andra kulturföreningar. De lyfter alla värdet på kommunen. Vi måste våga för att vinna och ligga så långt fram med planering som det bara är möjligt. Kristdemokraterna är alltid ett parti som står bakom satsningar på dessa område och det har vi visat många gånger och hoppas få göra det igen.

Erik Lundström

Kristdemokraterna