Debatt

Vi står upp för lasarettet i Trelleborg

Debatt Artikeln publicerades
Socialdemokraterna vill inte privatisera lasarettet i Trelleborg.
Foto: Tomas Nyberg
Socialdemokraterna vill inte privatisera lasarettet i Trelleborg.

Flera föreslagna satsningar på lasarettet i Trelleborg har stoppats av allianspartierna och Sverigedemokraterna under den senaste mandatperioden.

Nu öppnar dessutom Moderaterna upp för att sälja ut hela sjukhuset.

Trelleborgarna förtjänar bättre än så. Vi socialdemokrater värnar alla Skånes sjukhus och står upp för behovet av närhet till vård. Vi har återkommande under mandatperioden prioriterat lasarettet i Trelleborg. Några viktiga satsningar har vi kunnat genomföra. I maj i år beslutade vi att stärka akutmottagningen med 6,5 miljoner kronor och vi har även återinfört sjukhuschefer i Skåne, bland annat i Trelleborg, för att stärka det lokala ledarskapet. Men flera förslag som var tänkta att förbättra sjukhuset i Trelleborg har stoppats av den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna.

I vårt budgetförslag för 2017 ville vi höja skatten och avsatte 25 miljoner kronor till att öppna akuten i Trelleborg nattetid för ambulanser. Detta stoppades av Alliansen och SD i regionfullmäktige. I budgeten för 2018 fick vi socialdemokrater igenom att göra satsningar på kväll- och helgmottagningarna i Skåne. Det skulle bland annat gå till bättre öppettider i Trelleborg. Men trots att regionfullmäktige avsatte pengar till detta valde Alliansen och Sverigedemokraterna sedan att flytta pengarna till annat när fördelningen skulle göras i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men inte nog med att högerpartierna har stoppat viktiga satsningar på lasarettet i Trelleborg. Nu har Moderaterna gått ut med att de kan tänka sig att privatisera flera sjukhus i Skåne, bland annat Trelleborgs lasarett. Sjukhuset riskerar därmed bli en ideologisk experimentverkstad för Skånemoderaterna. Stabiliteten och tryggheten riskeras om sjukhuset kastas in i den osäkerhet som en privatisering medför.

Moderaterna är tydliga med att de vill privatisera flera sjukhus i Skåne. Vi tror dock att det skulle vara förödande för vården och vi tror inte att det vore bra för Trelleborg. Att ha sjukhuset i egen regi underlättar samarbetet mellan regionen och kommunen och mellan de olika sjukhusen i Skåne. Det är betydelsefullt för arbetet med förbättrad tillgänglighet och en sammanhållen vård..

Vi socialdemokrater vill inte privatisera lasarettet i Trelleborg. I stället vill vi fortsätta satsa på de mindre sjukhusen och den kompetens som finns där. Det är viktigt att sjukhuset får långsiktiga spelregler och inte riskerar en privatisering. Privatiseringarna leder nästan alltid still svåra verksamhetsövergångar, ökad administration, överklaganden och ibland även till konkurser.

Invånarna i Trelleborg har rätt till ett besked om hur planerna för lasarettet i Trelleborg ser ut framöver. Hur ställer sig de borgerliga partierna i Trelleborg till Skånemoderaternas privatiseringsplaner? Allianspartierna måste ge besked om de vill privatisera sjukhuset eller inte. Vi Socialdemokrater är tydliga och lovar att inte sälja ut lasarettet i Trelleborg.

Birgitta Almroth (S)

kandidat till regionfullmäktige

Marianne Pettersson (S)

ordförande Trelleborgs arbetarekommun