Debatt

Vetenskapen överens om global uppvärmningen

Debatt Artikeln publicerades

Kommentar till Per Ingvar Jönsson, (den 7 januari).

Det finns många relevanta miljöfrågor som samhället måste arbeta för att lösa. Global uppvärmning och användandet av fossila bränslen är en av dem. Per Ingvar Jönsson hävdar att en hel värld har blivit hjärntvättad till att bli koldioxidjägare och att det saknas belägg för miljö- och energipolitiken som tar små steg för att motverka den globala uppvärmningen. Men belägg finns, även om Jönsson inte verkar tro på dem. En metastudie, publicerad år 2013 av John Cook med flera, undersökte huruvida vetenskapliga artiklar tog ställning för eller emot att människan bidrar till global uppvärmning. Nästan alla, 97,1 procent av de över 4 000 vetenskapliga artiklarna, menade att människan bidrar till den globala uppvärmningen.

Jönsson har rätt i att det finns många fler relevanta miljöfrågor än koldioxidutsläppen som vi måste agera för att lösa. Mitt tips till Jönsson blir att belysa dessa miljöproblem i stället för att ägna sitt inlägg åt att argumentera för att vi inte behöver ta ansvar för den så kallade globala uppvärmningen.