Debatt

Varför sa vi ja till ombyggnad av Grandbiografen?

Debatt Artikeln publicerades

Av TA:s artikel i tisdagens tidning framgår inte riktigt tydligt varför vi i samhällsbyggnadsnämnden sa ja till ombyggnad av Grandbiografen.

Skälen var att det redan finns en hög mur på innergården och att den nya byggnaden inte blir högre än den. Det blir alltså inte sämre utsikt för de boende än idag. Dessutom ska den grönyta som borde finnas på gården men som idag mest är en rishög höjas upp. Taket på den nya byggnaden blir alltså en grönyta vilket avsevärt borde förbättra utsikten för de boende. Därmed anser vi att avvikelsen från detaljplanen är liten och kan accepteras.

Dessutom är det viktigt att de mötesplatser, kulturella och andra, som finns i Trelleborg kan finnas kvar och utvecklas. Det är viktigt för Trelleborgs attraktivitet som boende- och inflyttningsort. Vi vill stödja entreprenörer som vill investera i Trelleborg. Dessutom skapas ett antal nya arbetstillfällen.

Birgitta Laner Sjöström (S)