Debatt

Värdegrund kontra köpeskilling

Debatt Artikeln publicerades
Liberalerna vill veta vilken värdegrund det nya styret i kommunen företräder.
Foto: Tomas Nyberg
Liberalerna vill veta vilken värdegrund det nya styret i kommunen företräder.

Kommentar till Petter Birgerssons ledare (den 25 oktober).

Som representanter för Liberalerna, uppmanar vi nu M och KD i Trelleborg, att för väljarna redovisa vilken värdegrund, som det nya styret i kommunen företräder.

Den synes vila på bräcklig grund, i synnerhet avseende människosyn och avseende synen på demokratiskt förfaringssätt.

Samtidigt uppmanar vi M och KD, i den mån KD har några åsikter, att för väljarna redovisa vad köpeskillingen består av, det vill säga innehållet i de sju motioner, som SD utlovats i utbyte mot den skenmakt man förlänat dessa båda partier.

Det är hög tid att ni låter väljarna veta med vilken politisk inriktning ni avser att styra, och hur.

Henrik Silfverstolpe

Inger Persson

Lotta Belstad

Kristoffer Lindstrii

för Liberalerna i Trelleborg