Debatt

Var alla fagra ord i valrörelsen bara tomma löften?

Debatt Artikeln publicerades
C värnar om Alstad skola.
Foto: Tomas Nyberg
C värnar om Alstad skola.

Uttalande från Centerpartiet:

I valet var skolan i Alstad en verksamhet som vi i Centerpartiet och många andra vurmade för. Det vill vi fortfarande. Alstads skola är viktig för utvecklingen av Alstad och dess omland. Det är också viktigt att vi väljer att satsar på landsbygden i vår kommun. Därför behövs det en mindre men ändå nödvändig satsning på skolan i just Alstad inom bildningsnämndens budget. Så blir det dessvärre inte. Det som i deras internbudget benämnts som "extra bidrag till liten enhet" och har varit 25 000 kronor per elev och år för Alstadseleverna och 3 000 kronor per elev och år för Klagstorpseleverna är nu strukna av M/KD-styret, ivrigt påhejade av SD i bildningsnämnden.

Det är naturligtvis inte alls överensstämmande med vad Moderaterna skrev på sin hemsida (den 16 november 2018), där står: "Moderaterna vill se fortsatt F-6-skola i Alstad. På kort sikt genom åtgärder i kommunal skola". Vi frågar oss hur det ska gå ihop? Var alla fagra ord i valrörelsen bara tomma löften?

Patrik Holmberg (C)

för

Centerpartiets årsmöte