Debatt

Välståndet skapades av det arbetande folket

Debatt Artikeln publicerades

Petter Birgersson ondgör sig (ledaren den 22 april) nästan så han spricker över vänsterpolitik i allmänhet och antikapitalism i synnerhet.

Det är ganska många saker som vi inte är överens om men utfallet mot vänsterpolitiken och dess idé väcker frågor. Vad är det som är så fel med jämn fördelning och att behoven får gå före vinstintressen?

Jag menar att liberalerna, som Petter Birgersson, efter att ha hjälpt arbetarklassen införa den allmänna rösträtten och med det byggde ut demokratin, gjorde halt. Där tog det slut för liberalerna i kampen för att utveckla och utöka demokratin. Vår rösträtt gäller nämligen inte ekonomin. Vi kan inte rösta om vinstmarginalerna i bankerna eller företagen. Vi kan inte rösta om aktieutdelningarna och inte heller om jobben som försvinner ur landet.

Jag håller inte medom att det är ekonomisk frihet som byggt Sveriges välstånd. Fram till ATP-fondernas införande har allt ekonomiskt välstånd byggts på förtryck av alltifrån barn, pigor, drängar, livegna och arbetare.

Välståndet i detta landet skapades inte av direktörer utan av det arbetande folket. Mer sant om välståndet skulle väl vara att säga att: Sveriges välstånd skapades av ATP-pengarna och av Keynesiansk ekonomi. Det var det som byggde upp folkhemmet och som gjorde att levnadsstandarden höjdes inte bara för rika, utan även kvinnor och män som bara var arbetare. Denna parentes i Sveriges historia tog slut i och med EU-anpassningen och -medlemskapet.

Vidare anklagas vänsterpolitiken för sina felsteg i historien. Det skulle kunna bli en intressant debatt om historia. Men kapitalismens historia, som fortfarande håller på att skrivas med människohandel, krig och utsläpp av gifter i vår miljö är inte vacker. Birgersson märker snart att det blir lika jobbigt att läsa kapitalismens historia som det var för Moderaterna att läsa sin egen. Moderaterna som hux flux ville vara emot apartheiden i Sydafrika.

Att anklaga andraär lätt, frågan är hur Birgersson ställer sig till dagens Trelleborg, Sverige, EU och världen.

Hur fungerar demokratin när de styrande kan klubba igenom en hamnutbyggnad utan att veta hur trafiken skall komma dit? Hur tidigt får en akut stänga för att fortfarande få kallas akut och hur få ambulanser får man ha i en kommun med över 40 000 invånare? I Sverige kontrollerar 15 familjer i Sverige 70 procent av Stockholmsbörsen samtidigt som det fattas pengar till skola, vård och omsorg. Hur kan 1 procent av svenska folket äga över 40 procent av all rikedom i detta land medans desto fler inget äger?

Vänsterpolitik väljer det gemensamma för det privata, väljer behov framför vinst och vill låta oss gemensamt bestämma över de frågor som rör oss. Detta är Birgersson rädd för. Han är rädd för den politik som föds i kampen mot kapitalismens orättvisor. Vi är många som inte känner av den ekonomiska friheten i Sverige.

Vi ser i stället en välfärd som raseras, arbetslöshet, otrygghet, orättvisor och ökad fattigdom.

Jag väljer ett helt sjukhus i Trelleborg, öppet dygnets alla timmar, lika för alla, i stället för friheten att tjäna pengar på vård och omsorg. Om det är det som är mitt tunga vänsterarv bär jag det stolt och gör att jag demonstrerar på 1 maj för socialism, fred och rättvisa!