Debatt

Vad blir kvar om allmännyttan säljs ut?

Debatt Artikeln publicerades
Skribenten är orolig över planerna på försäljning av en del av Trelleborgshems lägenheter.
Foto: Claes Nyberg
Skribenten är orolig över planerna på försäljning av en del av Trelleborgshems lägenheter.

Jag sätter min förhoppning till de styrande i Trelleborgs kommun att det tänker till och tar sitt förnuft till fånga inför nästa kommunstyrelsemöte.

Om halva allmännyttan säljs ut, vad blir kvar? Jo nyproducerade lägenheter med hög standard och höga hyror.

De äldre och billigare lägenheterna säljs troligtvis ut, vilket innebär att en stor del av Trelleborgs invånare inte har något kostnadsmässigt boendealternativ.

Detta kan innebära att det blir som i Staffanstorp att husvagnar köps in som alternativ till behövande eller att de placeras i nyproduktion med ökade bostadsbidrags kostnader för kommunen.

Om denna utförsäljning blir verklighet, vad finns kvar att sälja ut nästa gång Rubin behöver pengar för sina vidlyftiga planer?

Är Rubins vilja, önskan och makt så stark att hans medstyrande blundar för verkligheten?

Vad är det som styr att 2 000 lägenheter är max för Trelleborgshem?

Varför kan inte beståndet vara 3 000 lägenheter, vilket hade ökat kommunens möjligheter att hjälpa och fördela bostäder efter kommunbehov?

Halveras bostadsbeståndet kommer det automatiskt att innebära att Trelleborgshems personalstyrka kommer att halveras.

Allting är inte ekonomi, mänskliga värden är väl så viktiga.

Bertil Nilsson

ordförande

lokala Hyresgästföreningen i Anderslöv