Debatt

”Under Kvartettens styre har anslaget till kultursektorn minskat”

Debatt Artikeln publicerades
 Det har blivit svårare för biblioteket att klara sina åligganden, skriver en representant för Liberalerna i Trelleborg vill satsa på
Foto: Tom Wall
Det har blivit svårare för biblioteket att klara sina åligganden, skriver en representant för Liberalerna i Trelleborg vill satsa på

Liberalerna vill öka anslaget till biblioteket.

”Flitig läsning gör dig klok, därför läs varenda bok” så skaldade Falstaff Fakir, pseudonym för den lundensiske författaren S A Wallengren.

Den sorgliga sanningen är att färre lånar böcker på biblioteket. Under Kvartettens styre har anslaget till kultursektorn minskat för varje år. Detta har självfallet också påverkat bibliotekets möjlighet att köpa in böcker, tidningar och tidskrifter.

Detta vill Liberalerna ändra på. Vi vill att alla, barn, unga och gamla ska ha god tillgång till litteratur i alla dess former. Tillgång till litteratur är speciellt viktigt för barn och ungas läsförståelse och språkutveckling. Vi har en bibliotekslag som ålägger kommunen att ha ett folkbibliotek som är öppet för alla och det ska vara gratis att låna och läsa. Biblioteken ska ta särskild hänsyn till barns behov av litteratur liksom litteratur för personer med olika slags funktionsnedsättningar.

I takt med att Kvartetten skurit ner anslagen år för år blir det allt svårare för biblioteket att klara sina åligganden. Pengarna räcker helt enkelt inte till och personalen får trolla med knäna för att leva upp till lagens krav. E-böcker är mycket populära men varje nedladdning kostar i snitt 30 kronor, men nya och populära böcker kan kosta mycket mer. Det blir alltså allt svårare att få ekonomin att gå ihop.

Liberalerna vill att människor ska växa och utvecklas och då behövs kunskaper och inspiration som litteraturen kan ge. Biblioteket ger alla, oavsett individens ekonomiska situation, möjlighet att vidga sina vyer och sitt vetande. Detta är en viktig del i ett demokratiskt samhälle där alla medborgare ska kunna vara delaktiga. Därför vill Liberalerna öka anslaget till biblioteket.

Margaretha Blennhede (L), ledamot i kulturnämnden