Debatt

Trelleborg – miljöbov eller miljöhjälte?

Debatt Artikeln publicerades

Just nu pågår ett klimattoppmöte i Cancun, Mexico. Världens experter är ense om att utsläppen av växthusgaser är alarmerande.

Årsmedeltemperaturen har stigit med 0,7 grader. Hamnar vi på två graders ökning talar vi om allvarliga globala miljöhot.

Kina ställer sig kallsinnigt till att gå i spetsen för snabba åtgärder; ekonomisk tillväxt och bättre levnadsvillkor för fattiga kommer först. Och den rika delen av världen måste börja, menar Kina. USA har inte skrivit under Kyotoavtalet.

Vad har lilla Trelleborg med detta att göra?

Allt, vill jag påstå.

I det lilla kan det stora ske.

Mattias Karlsson, ledarskribent, har tagit upp miljöfrågor vid ett flertal tillfällen. Det gläder mig.

Vad jag emellertid har svårare att förstå är att Mattias Karlsson i samma ögonblick är så pro en hamnutbyggnad och ny ringväg över Skegrie och Europas kanske bästa åkermark. För mig är detta åtgärder som stimulerar till ökad miljöpåverkan. Även om hamnen flyttas drygt 500 meter har verksamheten när det gäller växthusgaser en global miljöpåverkan.

Var finns modet att välja en annan väg? För viljan finns, liksom kompetens och engagemang.

Sten Björks (S) strålande arbete för Cleanship är ett exempel. (Här är det bråttom att få rederierna att sluta dumpa sitt avfall i Östersjön. Trelleborg kan snabbt ta initiativ och bygga renings-/biogasanläggning). Kommunekolog Cathrine Eks och andra miljövänners arbete med den omfattande och imponerande miljöplanen ett annat. Här finns många goda idéer.

Och planerna på att skapa en marin nationalpark från Fredshög in till Stavstensudde är ett tredje lysande exempel.

Större fartyg, fler lastbilar, ny motorled över bästa åkermark – hur rimmar detta med miljöengagemang? Trelleborg kan gå i spetsen och skapa något nytt, präglat av miljöanpassning, med utgångspunkt från alla de förutsättningar som kuststräckan och Söderslätt erbjuder.

Vi kan inte och ska inte stänga hamnen. Men vi borde besinna oss när det gäller utbyggnaden och ställa frågan: är detta verkligen rätt mot kommande generationer? Löser vi hamnfrågan på rätt sätt?

Hur kommer Östersjön och den marina nationalparken att påverkas?

Har konsekvenserna när det gäller strömmar och annan på verkan utretts på ett riktigt sätt?

Är det riktigt att dra en två kilometer lång pir, börja muddra för att sedan fylla igen ett vattenområde motsvarande nästan hela Trelleborgs yta? Jag påstår att det blir världens största parkeringsplats. När piren är byggd är skadan skedd. Miljömässigt och ekonomiskt.

Alla ni som sitter i fullmäktige och sagt ja: är ni övertygade in i hjärta och hjärna? Förvaltar ni kommunens medborgares pengar och hälsa på rätt sätt när ni öppnar upp för än mer genomfartstrafik? Blir Trelleborg mer attraktivt?

Jag citerar Sten Björks avslutning på en kommentar till Mattias Karlssons ledare:

”Det finns sannerligen stora anledning för oss alla att sluta bråka om småsaker och istället ägna oss gemensamt åt att motivera vår omvärld att enas.”

Sten Björk, Ulf Bingsgård (M), Catherine Persson (S) och alla andra i fullmäktige: bör vi inte gå en vända till och ställa frågan: vad ska prägla Trelleborgs framtida varumärke?

Rikard Lehmann

talesperson i miljöfrågor för Söderslättspartiet