Debatt

Trelleborg kan bli en enda valkrets

Mats Sjölin ,
Vallagens ambition om att stärka demokratin verkar inte få gehör i Trelleborgs valnämnd, skriver Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg.
Foto:ADAM IHSE / TT
Vallagens ambition om att stärka demokratin verkar inte få gehör i Trelleborgs valnämnd, skriver Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg.

Valet 2018 innebär några nyheter. En är att kommuner med minst 36 000 röstberättigade slipper tvånget att delas i flera valkretsar.

Möjligheten finns kvar, men huvudregeln är att varje kommun bildar en enda valkrets. Nackdelen med flera valkretsar är att små partier utestängs då tröskeln höjs. Kommuner med färre än 36 000 röstberättigade, som Trelleborg, får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl.

Fördelen med flera valkretsar är att lokala intressen kan företrädas i fullmäktige utifrån separata listor. I den proposition som föregick förändringen i Vallagen konstateras dock att partierna allt oftare har gemensamma listor trots olika valkretsar: ”Det talar för att valkretsindelningen inte har samma betydelse som tidigare för partiernas valarbete. Det talar också för att indelningen i många fall inte heller rent faktiskt fungerar som en garant för att lokala intressen tas till vara av partierna inom kommunerna.”

I Trelleborg hade inte ett enda parti olika listor för de två valkretsarna i senaste valet! Trots att fördelen med olika valkretsar alltså inte föreligger och att särskilda skäl krävs för en uppdelning är det just detta som nu föreslås i Trelleborgs valnämnd. Motivet är att Trelleborg sedan 1970-talet varit indelat i två kretsar och att kommunen i valet 2022 antas ha fler än 36 000 röstberättigade! Med andra ord ”det är så vi brukar göra”. Ändringarna i Vallagen för att fullmäktige bättre ska spegla valresultatet lämnas utan hänsyn.

Med delade valkretsar följer att småpartispärren blir 3 procent i stället för 2 procent. Propositionen påpekar speciellt att en indelning som görs uteslutande i syfte att höja spärren för småpartier inte kan rättfärdigas. Så tycks inte de styrande i Trelleborg resonera.

Vallagens ambition om att stärka demokratin verkar inte få gehör i Trelleborgs valnämnd. Tröskeln för småpartier föreslås alltså bli höjd motiverat utifrån tradition. Jag hoppas att fullmäktige ser till att skapa en ny, mer demokratisk tradition, där valresultatet återspeglas enligt Vallagens huvudregel med en valkrets för hela kommunen.