Debatt

Trelleborg kan bli ännu mer eftertraktat

Debatt Artikeln publicerades

I sista minuten gäller det att fundera över om det inte i alla fall finns andra ”vägar” att gå. Den uppmaningen skickar före detta stadsarkitekten Stefan Brechensbauer till politikerna i kommunstyrelsen som i dag ska diskutera nya ringvägar runt Trelleborg.

Idag, den 6 februari, skall ledamöterna i kommunstyrelsen diskutera ringvägar runt centralorten Trelleborg. En ödesdiger diskussion.

Alla bilvägar och trafikplaneringen måste vara en integrerad del i samhällsplaneringen.

Att endast diskutera trafikleder är att förbise det ännu viktigare, stadens framtida bebyggelseområden, stadens expansion. I vilken riktning kan staden växa för lång tid framåt?

Speciellt ringleder är hämmande, begränsande faktorer som i många städer har blivit en svår planeringsmiss och är nästan omöjlig att rätta till.

Den stora planerade ringleden runt staden skall leda all tung trafik till hamnen. Detta innebär en primärled liknande en motorväg. E 6 kan inte plötsligen ta slut i en rondell som nu, den skall gå runt staden till hamnen och vidare med färjarna till Tyskland. Ringvägen blir alltså en europa­väg.

Så det gäller i sista minuten att fundera över om det inte i alla fall finns andra ”vägar” att gå.

Under alla omständigheter skulle alternativet med en nedsänkt och överbyggd trafikled i nuvarande sträckning, från Albäck till hamnen tas under beaktande och bli föremål för en samhällsekonomisk kalkyl. Tekniskt ingen omöjlighet.

Fördelarna skulle vara många:

Inget hinder för stadens expansion i väst och nordväst.

Albäckskogen blir ett bullerfritt strövområde.

Stavstensudde kan inkorporeras till staden.

Boende vid Stavstensvägen får tillgång till stranden igen.

Östra Stranden förblir orörd.

Ofantligt mycket drivmedel till lastbilarna sparas.

Mindre åkermark tas i anspråk och ingen ny barriär över Söderslätt.

Områden innanför järnvägen kan nyttjas bättre för bebyggelse.

Förhoppningen är att kommunstyrelsen är framsynt och fattar de rätta besluten. Trelleborg kan med rätta åtgärder bli en ännu mer eftertraktad stad. Sveriges sydligaste stad vid Östersjöns kust med stor hamn men också med bra kontakt till havet och Söder­slätt.

Stefan Brechensbauer

före detta stadsarkitekt