Debatt

Trelleborg inte med i nya korridorer

Debatt Artikeln publicerades

Trelleborg är i dagsläget inte på kartan, det vill säga inte med på kartor som visar de kommande transportkorridorerna. Det skriver sjökapten Stig W Reinlert om de nya transportkorridorer som planeras inom EU.

Ett nytt sjömotorvägsystem, kallat Monalisa, är under uppbyggnad inom Europa under ledning av Sjöfartsverket. Det ingår i kommande framtida transportkorridorer och det kallas även Concept for Green Routes med fokus på utnyttjande av miljö­vänlig teknik med modern elektronisk navigering. Syftet är säkrare navigering och säkerhet för optimal ruttplanering och kontroll. Basen kommer att vara ett system som liknar det som gäller för flygtrafiken.

Mot bakgrund av vad som händer med gränsöverskridande land- och sjötransporter kan det var intressant att se vad som sker inom logistikområdet i Europa. Ett internationellt beslut som berör sjöfartens villkor är implementeringen av det snart kommande svaveldirektivet för fartygsbunker som gäller från januari 2015 och vilket innebär högst 0,1 procent svavel i bunkeroljan för de fartyg som trafikerar ECA-områdena, det vill säga Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen.

Detta kommer att få implikationer på de gräns­överskridande transporterna i EU-området innebärande att gods som idag fraktas sjövägen kommer att överföras till landtransporter på grund av kommande ökade bunkerkostnader för sjöfartsnäringen. Hur detta kommer att påverka färjornas godstransportflöde till och från Trelleborg återstår att se.

Monalisa-projektet fortsätter att röna internationell uppmärksamhet. Den 23 november 2012 var en delegation från Sjöfartsverket med Magnus Sundström i spetsen på plats i Bryssel för att presentera Monalisa för beslutsfattare och branschfolk från hela Europa. Även flera stater kring Medelhavet och Nordsjön deltar i projektet. Monalisa-projektet är med i Ten-T Network, EU:s transportnätverk och hela dess projektplan har accepterats. Detta är till hälften finansierat av EU och har en totalbudget på 22,4 miljoner euro.

Projektet startade 2010 och pågår till och med 2013. I systemet kommer att ingå och integreras de transportkorridorer som är under planering. Kommande transportkorridorer kommer bland annat för Sveriges del, att finnas en västlig från Norge, vidare Göteborg, Helsingborg, Danmark via bron Malmö-Köpenhamn och vidare till den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn belt. Denna får dubbla järnvägsspår plus motorväg med fyra filer.

När den planerade tunneln vid Helsingborg, HH-Link, står klar kommer denna transportkorridor att kunna klara transporterna till kontinenten utan att gå via Malmö eller via Trelleborg.

Den östliga transportkorridoren från Karlskrona blir den centrala delarna Kust-till-Kust-banan samt väg 27, där destinationen är Göteborg via Emmaboda, Alvesta, Borås. Dessa delar kommer sedan att ingå i Baltic Link med Karlskrona som knutpunkt för gränsöverskridande transporter där Stena investerar över en miljard kronor. För upprustningen av Kust-till-Kust-banan investeras 950 miljoner kronor. Trelleborg är i dagsläget inte på kartan, det vill säga inte med på kartor som visar de kommande transportkorridorerna. Intressant mot bakgrund att man avsett att ha en inriktning på en gemensam transportstrategi för hela Skåne.

I detta avseende har hamnarna i Helsingborg, Malmö, Köpenhamn beslutat om långsiktigt samarbete. För kommande transportkorridorer är uppenbarligen inte Trelleborg eller Trelleborgs hamn aktuella. I varje fall inte i dagsläget.

Stig W Reinlert

sjökapten

Trelleborg

(Publicerad i papperstidningen den 28 december.)