Debatt

Tomma tunnor skramlar mest

Debatt Artikeln publicerades
Debatten om Alstads skola går vidare.
Foto: Tomas Nyberg
Debatten om Alstads skola går vidare.

Svar till Lars Mikkelä (M) (den 28 april).

Hur står det egentligen till med det fria skolvalet? Oppositionen med Moderaterna och Liberalerna i spetsen bröstar nu upp sig till politisk strid. Högljutt basunerar man ut att Kvartetten hotar lägga ner Alstad skola. Men för oss i Kvartetten är dessa populistiska krumbukter märkliga och falska! Varför? Jo för att det nämligen inte finns någon politisk splittring i frågan. Samtliga politiska partier vill ha kvar Alstad skola!

Det har aldrig funnits något politiskt förslag eller beslut om att lägga ner Alstad skola. Det som nu är fakta, är att det fria skolvalet lett till att föräldrar valt att placera sina barn på andra skolor. Det är bra med fritt skolval, det tycker även vi i Kvartetten, men det kan få konsekvenser som i Alstad.

Alstads upptagningsområde är stort och många vårdnadshavare har sökt till andra skolor. Det kan vara de skolor som ligger närmare deras hem. Det kan vara av att de har syskon på annan skola. Eller av andra skäl valt annan skola. Detta fritt skolvals syfte, nämligen att vårdnadshavarna själva får välja.

Vårdnadshavare till 24 förskolebarn som bor i upptagningsområdet skulle nu göra sitt skolval. Förvaltningens bedömning, vilket vi i Kvartetten ställde oss bakom, var att det på samtliga skolor skulle krävas minst cirka 20 elever för att kunna erbjuda en likvärdig skola utifrån kraven i skollagen.

I bildningsnämnden diskuterades hur vi skulle göra för att dessa föräldrar skulle förstå att man inte kunde starta en förskoleklass till hösten om för få sökte till en enskild skola. Av erfarenhet så har antalet sökande till Alstad skola inte varit så högt under många år. Vi i Kvartetten ville då att föräldrarna skulle bli informerade för att kunna göra medvetna val och ges möjlighet att om så önskades mobilisera sig för sin byskola. Vi var även tydliga med den gräns på cirka 20 elever som krävs för att skolan ska kunna erbjuda en likvärdig undervisning som följer skollagen. Moderaterna, Sverigedemokrater och Liberalerna röstade emot vårt förslag.

Kvartettens beslut klubbades igenom. Efter nämndsmötet gick oppositionen med Lars Mikkelä i spetsen ut i sociala medier med information om att Kvartetten nu fattat beslut som skulle leda till att Alstad skola skulle läggas ner.

Detta är inte sant!

Vi i Kvartetten vägrade att föra föräldrarna bakom ljuset och sen kalla det för fria val utan vetskap om villkoren. Samtliga för året berörda vårdnadshavare inbjöds till ett informationsmöte. De föräldrar som inte kunde deltaga på informationsmötet blev uppringda av tjänstemän på bildningsförvaltningen och gavs samma information som erhållits på mötet. I dessa samtal framkom bland annat att föräldrarna valt att inte gå på mötet eftersom man redan bestämt sig för att välja andra skolor. Detta är fritt skolval för alla och det skall respekteras.

Resultatet blev att åtta elever har valt Alstad skola.

Men vi i Kvartetten är inte beredda att ge upp.

Kvartetten har lagt ett nytt förslag som innebär att förvaltningen nu fått i uppdrag att utreda om Alstad skola kan bli en pilotskola som kan erbjuda nya pedagogiska arbetsmetoder, eller vidtaga andra åtgärder för att bygga upp elevantalet. Kravet är att man inte får konkurrera med den pedagogik som bedrivs på Pilens Montessoriskola i Fru Alstad. Men nu när det fria skolvalet kan få otrevliga konsekvenser, så talar oppositionen om att det är Kvartettens fel.

Liberalerna yrkade om ett nyval för förskoleklass. De missar att de nu ifrågasätter både sin egen politik och föräldrarnas förmåga att fatta egna beslut inom det fria skolvalet.

Vi i Kvartetten har valt att ta politiskt ansvar. Vi har låtit föräldrarna få all viktig information som de behöver för att göra sina val och mobilisera för sin skola. Därför anser vi i Kvartetten att det skulle vara både falskt och kränkande om vi politiker ifrågasätter föräldrarna i sina val av skola.

När det gäller förslaget om att omgående fatta beslut om att bygga ut förskolan så röstade vi avslag till den formen av vindflöjelpolitik. Däremot la vi motförslag som vi röstade igenom, nämligen att förvaltningen fick i uppdrag att omgående utreda behovet av en utbyggnad av förskolan och återkomma till nämnden med utredningsresultatet för att fatta rätt beslut. Detta kalla vi för demokrati när vi lyssnar på varandras förslag samt kallar det politiskt ansvar när vi efter en utredning fattar beslut så att vi vet om vi använder kommuninvånarnas skattepengar på rätt sätt.

Vi vill ge följande tydliga information från Kvartetten:

Alla politiska partier i Trelleborg vill ha kvar Alstad skola! Det finns inga politiska beslut om att Alstad skola ska läggas ner!

Vi i Kvartetten vill medverka till att utveckla landsbygdens olika delar inom hela Trelleborgs kommun.

Sven Lindkvist (S)

bildningsnämndens ordförande