Debatt

Sverige tar ansvar igen för freden

Debatt Artikeln publicerades

Nyligen beslutade riksdagen att Sverige ska leda EU:s nordiska stridsgrupp (NBG) år 2015.

Detta är ett besked som tagits i bred enighet i riksdagen och är en viktig markering att Sverige är med och tar ansvar för fred och säkerhet. Det blir tredje gången Sverige deltar i stridsgruppernas beredskap. När vi tar över ledarskapet för styrkan kommer med stor säkerhet personal från bland annat Norge, Finland, Danmark, Lettland att ingå.

Det finns idag ett stort behov av snabbinsatsstyrkor som EU:s stridsgrupper utgör. Tanken är att stridsgruppen ska kunna sättas in tidigt vid en kris eller konflikt innan den hunnit eskalera. EU har två stridsgrupper i ständig beredskap och Sverige har två gånger tidigare – 2008 och 2011 – bidragit med trupp.

EU undersöker nu hur stridsgrupperna bättre kan medverka vid olika sorters insatser, allt från militära konflikter till humanitära katastrofer. Det är även intressant att titta på hur man kan lyfta vissa förmågor ur en stridsgrupp för att delta i en insats med kort varsel. Ett bra exempel på det är insatsen i Libyen 2011. Svenska JAS-plan ingick då i beredskapen för NBG, och därmed kunde de vara på plats på Sigonella-basen i Italien inom knappa 24 timmar efter riksdagsbeslutet tagits.

I takt med att världen blir allt mer globaliserad blir det också allt viktigare att bygga säkerhet tillsammans med andra länder. Därför utgör EU:s stridsgrupper ett viktigt instrument. Det är bra att denna insikt nu återfinns hos en bred majoritet av partierna i Sveriges riksdag. Av riksdagens åtta partier står nu endast två, V och SD, utanför uppgörelsen.

Deltagandet är viktigt för det svenska försvaret. Genom att ställa upp ett snabbinsatsförband och koordinera oss med våra nordiska grannar får vi värdefull kompetens. Att Sverige 2015 kommer att leda den nordiska stridsgruppen är ett bra beslut. Det ger en tydlig signal att omvärlden och länder i kris kan lita på att Sverige tar ansvar och ställer upp när det väl behövs.

Anders Hansson (M)

riksdagsledamot i försvarsutskottet

södra Skåne