Debatt

Söderslättspartiet har hela tiden belyst frågan som två problemställningar

Christian Ottergren ,
Påbörjad stadsgata bör fullföljas med en östlig del snarast i Trelleborgs egen regi, skriver Christian Ottergren (SÖS).
Foto:Tomas Nyberg
Påbörjad stadsgata bör fullföljas med en östlig del snarast i Trelleborgs egen regi, skriver Christian Ottergren (SÖS).

I debatten kring hamninfart uttalar sig Moderaterna: ”Vi kom fram till att oavsett hamninfart eller inte så vill vi ha en ringväg. Det behövs för trafiken i Trelleborg.”

Socialdemokraterna gör helsidesannons. Insändare skrivs av signaturerna Skattebetalare och Magne B. Alla är inne på att minskad trafik på stadens genomfartsleder Järnvägsgatan, Strandgatan och Hedvägen är angeläget, speciellt vid högtrafik.

Söderslättspartiet har hela tiden belyst frågan som två problemställningar.

Minskad trafik genom staden är en lokal fråga för Trelleborg. Att bygga en ”cityring” för detta var ett förslag från SÖS (Bertil Larssons yrkande i kommunfullmäktige) redan 2011. SÖS vill se en ringväg, även benämnd stadsgata, med matning in mot bostadsområden och mot centrum på lämpliga punkter liknande Ystad. Den blir mycket viktig för utryckningsfordon vid ett nytt trygghetens hus. Halva västra sträckningen är ju nu redan byggd från Maglarpsrondellen upp till rondellen vid väg 108. En fortsatt ringväg/stadsgata är redan förberedd med en avfart, som mynnar ut i åkermarken och det finns utredda förslag på dragningen förbi Citygross ner till väg 9.

Hamntrafiken är inte en lokal fråga. Hamntrafiken består till stor del av tusentals lastbilar per dag som står för landets export – import, vilket är ett riksintresse. Det innebär att staten har rådighet i denna fråga kring trafiklederna E6/E22 till hamnen.

Länsstyrelsen säger i sitt yttrande: ”en ringväg runt Trelleborg i form av nybyggnad samt omlokalisering av E6 är inte aktuell i riksintressesystemet…” En tydlig markering från staten.

Klarare besked kan inte ges. Staten kommer inte att ge tillstånd till bygget, än mindre medverka i en finansiering.

Östlig ringväg kombinerad med hamninfart har många nackdelar. Det blir en dålig lösning om man låter lastbilarna till hamnen få trängas med utryckningsfordon och övrig trafik på en dubbelt så lång väg i en slinga längre utanför staden. Den största nackdelen är dock att en östlig hamninfart får Trelleborgs skattebetalare själva bekosta, vilket kommer att ställas mot viktiga kommunala åtagande som skola och omsorg.

Påbörjad stadsgata bör fullföljas med en östlig del snarast i Trelleborgs egen regi. Hur hamninfarten skall förbättras, så att Sjöstad kan byggas, bör ske med utgångspunkt från befintlig västlig infart i ett nära samarbete med staten.