Debatt

Socialdemokrater: ”En välmående personal gynnar våra brukare”

Debatt Artikeln publicerades
Att låta socialförvaltningens anställda jobba fler timmar för samma lön är provocerande, anser S-gruppen i socialnämnden.
Foto: Olof Peterson
Att låta socialförvaltningens anställda jobba fler timmar för samma lön är provocerande, anser S-gruppen i socialnämnden.

Svårt att nå enighet i nämnden anser socialnämndens S-grupp.

Kära Trelleborgs medborgare! Vår ordförande i socialnämnden, Trelleborg, inledde vårt första möte med att hans vilja är att uppnå politisk enighet kring frågorna i nämnden.

Detta uppfattade vi innefatta även S-gruppen.

Då duger det inte att som i nämndens möte torsdag den 28 februari från presidiet (M, KD och SD) föreslå längre arbetstid för de anställda, med samma lön samt uppsägning av det lokala kollektivavtalet, i syfte att spara pengar.

Förslagen röstade M, KD och SD för. Vi socialdemokrater upplevde däremot förslagen som oerhört provocerande, eftersom de i praktiken innebär lönesänkning samt försämrad anställningstrygghet.

En välmående personal gynnar våra brukare, människor i behov av vård och omsorg.

Till dessa förslag yrkade vi i S-gruppen avslag och begärde votering. En votering vi dessvärre förlorade med 4-3. M, KD och SD röstade ja till förslaget, S och SÖS röstade nej (Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet har inga ordinarie ledamöter och har därmed ingen rösträtt).

Med sådan politik blir det oerhört svårt att nå enighet, så länge vi socialdemokrater är representerade i socialnämnden.

Anna Nordstrandh (S)

Hans Björklund (S)

Anitha Lata (S)