Debatt

Skolan ska vara relevant

Debatt

Lars Hemzelius vill slänga ut datorerna från skolan och tror att vi på det sättet bäst förbereder våra ungdomar för det arbetsliv de snart ska ut i.

Artikeln publicerades 30 september 2009.

Vi moderater delar inte den synen. Vi vill att skolan ska vara modern, relevant, stilla ungdomarnas nyfikenhet och rusta dem med de kunskaper som är nödvändiga i morgondagens samhälle. Att datorer och annan modern teknik hör dit borde vara uppenbart för var och en av oss som lever på 2000-talet.

Men inte för Hemzelius. Han menar att datorerna är orsaken till att eleverna lär sig allt mindre.

De som prövat i större skala hävdar raka motsatsen – modern teknik kan förbättra skolan och det stöds av vetenskapen också. I Falkenberg startade man ett projekt med en dator per elev för två år sedan och häromdagen presenterades en utvärdering. Såväl lärare som elever och föräldrar är mycket positiva. 67 procent av lärarna upplever att det har blivit lättare för eleverna att uppnå kunskaps­målen, medan hela 87 procent av eleverna tycker att de lär sig bättre. 90 procent av lärarna säger att det har underlättat deras arbete och 74 procent anser att klassrumssituationen förbättrats.

Var någon annanstans i samhället skulle Hemzelius mossiga attityd fungera? Den som tror att sjukvården blir bättre om man håller kvar vid åderlåtningen som dunderkur skulle förhoppningsvis avfärdas som galning.

Informationsteknologin löser självklart inte alla problem i skolan. Både lärare och böcker är oundgängliga för en bra skola. Men datorerna ger nya möjligheter som skickliga lärare använder. Gåspennan ersattes av blyerts för att det var enklare. Kulramen ersattes av räknesticka och sedan miniräknare. Varför ska utvecklingen stanna nu? Hemzelius brukar säga att en skola inte är bättre än dess lärare. Det är samma sak med datorer – de är inte bättre än deras användare. Kanske är det bristande resurser till fortbildning och utbildning av lärare som är problemet, inte datorerna. Det finns massor att vinna med modern teknik i skolan. Utrymmet för individualisering och variation blir mycket större. Ungdomar med läs- och skrivsvårigheter tillhör de stora vinnarna, de kan få mycket bättre hjälp.

Min utgångspunkt är att skolan ska vara relevant för ungdomarna. Den kan inte vara väsensskild från samhället utanför. Dagens samhälle är annorlunda än 1800-talets och det måste skolan anpassas till. Eleverna lär sig helt enkelt mer om det känns meningsfullt och att det är ”på riktigt”, att skolan rustar dem för deras framtid och inte lärarens barndom.

Därför känns Hemzelius så hopplöst inskränkt. Hans idéer riskerar leda till att ungdomarna vänder skolan ryggen och driver dem ut i arbetslöshet i stället. Vi moderater vill satsa mer på att göra skolan modern med målsättningen en dator till varje elev och lärare.

Mats Gerdau (M)

riksdagsledamot

ledamot i utbildningsutskottet

Svar till Lars Hemzelius (FP), den 24 september.