Debatt

Skatteverket synar kriminella i sömmarna

Debatt Artikeln publicerades

Kriminella gäng sysslar med rån, diverse våldsbrott och narkotikahandel.

Det är den gamla föreställningen om hur brottsligheten ser ut, men bilden har förändrats. De kriminella gängen förekommer allt oftare i Skatteverkets utredningar. Genom olika former av ekonomisk brottslighet, som bluffakturor och pengatvätt, finansierar de delar av sin allt mer organiserade verksamhet. Nyckeln till framgång i kampen mot dessa kriminella organisationer är en fungerande samverkan mellan olika myndigheter.

Genom myndigheternas olika befogenheter och ansvarsområden kan en verklig bredsida avlossas mot den organiserade brottsligheten, om myndigheterna samverkar. Gemensam tillgång till olika register, utbyte av underrättelser och gemensamma aktioner är en förutsättning för effektiv brottsbekämpning.

En förklaringtill den ökade ekobrottsligheten är att det innebär mindre risker och att straffen är lägre i jämförelse med exempelvis bankrån eller narkotikahandel. Ekonomisk brottslighet är också mycket svårare att utreda för polisen. Nyligen uttalade rikspolischefen en önskan om att polismyndigheterna skall börja anställa personal som inte enkom är utbildade poliser utan har annan kompetens, exempelvis ekonomer och IT-kunniga. Detta är, enligt min mening, helt rätt tillvägagångssätt. Poliser kan inte besitta kunskap i alla områden. Ekonomer är specialiserade på ekonomi, jurist på juridik och IT-folk på IT-frågor. Med olika kompetenser blir polismyndigheterna markant effektivare.

De senaste tre årenhar skatteverkets arbete mot den organiserade brottsligheten och svart arbete genererat ungefär 3,4 miljarder kronor i skatteintäkter. Här finns det säkerligen mer att hämta. Vi bör därför utvidga samarbetet mellan myndigheterna ytterligare och anställa ekonomer, jurister och IT- utbildade inom exempelvis Polisen och Tullverket för att kunna nå djupare in i de kriminella organisationerna.

Målet för all organiserad brottslighet är att tjäna pengar. Försvinner den möjligheten försvinner även incitamentet för en kriminell verksamhet.

Anders Hansson (M)

riksdagsledamot

södra Skåne