Debatt

Skapa förutsättningarna för en psykiatri som fungerar på riktigt

Debatt Artikeln publicerades

Personalen inom psykiatrin i Region Skåne går på knäna. I Trelleborg larmar medarbetarna på barn- och ungdomspsykiatrin att de inte längre kan tillgodose patienternas behov av vård. Barn och unga med depression och ångest kan få vänta i mer än ett och ett halvt år på behandling.

I en artikel i Trelleborgs Allehanda (den 27 juni) svarar regionrådet Per Einarsson (KD) på personalens nödrop med att det ska skapas ett regionalt tillgänglighetsteam som ska hjälpa till med neuropsykiatriska utredningar.

Det är en bra satsning som även Miljöpartiet står bakom, men det Alliansen inte berättar är att de samtidigt sparar 100 miljoner kronor på psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i den budget de klubbat för 2020 valt att fördubbla effektiviseringskravet på psykiatrin och alla andra nämnder och samtidigt helt ta bort den extra ersättning som verksamheterna får för att befolkningen växer och blir äldre.

Det är 100 miljoner kronor som riskerar att få köerna att växa och väntetiderna att bli ännu längre. Stressen bland medarbetarna kommer öka och trycket bli ännu högre.

I ett brev till regionstyrelsens ordförande slår personalen på BUP i Trelleborg larm om att de tvingas medicinera barn i allt yngre åldrar med antidepressiva mediciner, trots att forskningen talar emot, för att alternativet att inte göra någonting i väntan på samtalsterapi är ännu värre.

Det gör ont på riktigt att läsa. Det är ett svek mot de här barnen som borde få alla politiker – oavsett partifärg – att lägga stridsyxan åt sidan och tillsammans skapa förutsättningarna för en psykiatri som fungerar på riktigt.

Men tyvärr är det inte vad vi hör från Alliansstyret. Vi i Miljöpartiet har gång på gång påpekat det orimliga i att höja effektiviseringskraven och lägga dolda besparingar på en verksamhet som redan går på knäna. Svaret vi fått från alliansstyret är att vården ska ske billigare och smartare.

Billigare – ja, det är faktiskt vad Alliansen svarade oss.

Var det något som Per Einarsson berättade för personalen när han var på besök på BUP i Trelleborg?

Miljöpartiet presenterade i vårt budgetförslag en rad satsningar för att motverka den psykiska ohälsan. 32 miljoner kronor mer till barn- och ungdomspsykiatrin. Extra resurser till ungdomsmottagningarna. Ett stärkt samarbete mellan Region Skåne och elevhälsan. Krav på minst en psykolog på varje vårdcentral. Fler unga vuxna-mottagningar. Bland annat.

Det är satsningar som skulle ge psykiatrin förutsättningar för att på allvar vända utvecklingen. Men tyvärr sa Alliansen nej till det. Priset betalas av alla barn och föräldrar som tvingas vänta vecka efter vecka, månad efter månad, utan att få hjälp.

Mätta Ivarsson

gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne

Fredrik Hanell (MP)

ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionfullmäktige