Debatt

Satsningar på eldrivna fartyg i internationell trafik

Debatt Artikeln publicerades
Sedan 2015 går världens första färja i regelbunden trafik på Sognefjord där Norled AS är operatör. Det är den 90 meter långa bil-/passagerarfärjan MS Ampere byggd i Fjellstrand.
Foto: Norled
Sedan 2015 går världens första färja i regelbunden trafik på Sognefjord där Norled AS är operatör. Det är den 90 meter långa bil-/passagerarfärjan MS Ampere byggd i Fjellstrand.

Nu finns en elektriskt driven bilfärja som minskar koldioxidutsläppen med 95 procent och minskar driftkostnaden med 80 procent.

Handelsfartyg av olika slag som tankfartyg, containerfartyg, kryssningsfartyg och bulkfartyg står i ett internationellt perspektiv för en stor del av de totala koldioxidutsläppen. Men med nya norska initiativ tillsammans med flera andra länder i Europa ökas nu insatserna för elektrifierad fartygsdrift med fokus på fartyg i kusttrafik för att sedan följas av sådan teknik även för fartyg i oceantrafik, något som blir mer utmanande.

Under 2018 planeras tio färjor med elektrisk drift och 2021 kommer ytterligare 60 nya färjor att vara i drift. Dessutom kommer Norges största kryssningsoperatör snart att sjösätta två kombinerade kryssnings-/expeditionsfartyg för trafik i Arktis. Flera norska rederier planerar att bygga nya containerfartyg med helt elektrisk drift (all-electric). Eidsvik Offshore som underhåller offshoreinstallationer har byggt om supplyfartyg som opererar på batterier, diesel och LNG (naturgas). Men även andra nationer som Holland, Danmark, Finland, Sverige och Kina har börjat utveckla och bygga fartyg med elektrisk drift. Men ombyggnad eller nybyggnad av stora lastfartyg för miljövänlig drift är ett långsiktigt mål där både teknik (batteriteknik) och internationella regelverk måste utvecklas/anpassas.

Tekniken med elektriskt drivna fartyg är i dag väl beprövad. Sedan 2015 går världens första färja i regelbunden trafik på Sognefjord där Norled AS är operatör. Det är den 90 meter långa bil-/passagerarfärjan MS Ampere byggd i Fjellstrand. MS Ampere har förutom 12 ton lithiumjonbatterier även solpaneler och bland annat LED-belysning. Lagringskapaciteten i batterierna har kraftigt utvecklats liksom kylning av dessa då de på grund av termisk reaktion kan leda till explosion. Det är en sak att ta fram fartyg för en norsk fjord men något helt annat att ta fram tusentals stora oceangående fartyg med elektrisk drift. Men ombyggnad eller nybyggnad för miljövänlig drift är ett långsiktigt mål där både teknik (batteriteknik) och internationella regelverk måste utvecklas/anpassas.

Länder med många fartyg är enligt uppgift dock motståndare till elektrifiering av fartygen för marina transporter då man inte tror att det är möjligt.

Emellertid agerar både IMO och EU i syfte finna en lösning baserat på bland annat nya standards och avgiftssystem.

Stig W Reinlert

sjökapten