Debatt

Så vill S göra skånsk vård bäst i landet

Debatt Artikeln publicerades
S vill anställa fler på våra skånska sjukhus, skriver Henrik Fritzon (S) och Yvonne Augustin (S).
Foto: Mårten Svemark
S vill anställa fler på våra skånska sjukhus, skriver Henrik Fritzon (S) och Yvonne Augustin (S).

Socialdemokraterna i Skåne vill under nästa mandatperiod att 2 000 fler anställs i skånsk sjukvård och att lika många ska utbildas till specialister. Så vill vi göra skånsk vård bäst i landet.

Under de gångna fyra åren har vi anställt 2 000 fler inom vården och kraftigt byggt ut möjligheterna för anställda inom Region Skåne att specialisera sig. Den yrkesgrupp som ökat mest är undersköterskor men Region Skåne har också många fler läkare och sjuksköterskor än för fyra år sedan. Anslagen till Skånes sjukvård har ökat med över sex miljarder kronor sedan 2014.

Vi har gjort riktade satsningar på bland annat förlossningsvården, psykiatrin, akutmottagningar, cancersjukvården och vårdcentralerna. I Trelleborg har hudmottagningen fått nya och större lokaler. Sjukhuset har fått en ny chef. Städningen utförs nu av regionens egen personal och kvaliteten följs upp bättre. En nya ambulansstation och familjecentral har öppnat.

Betyder det att den skånska vården är så bra den kan bli? Absolut inte, men det vi kan utläsa ur SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rankingar är att Skånsk sjukvård rankades som sist bland landstingen 2013. I dag ligger vi över genomsnittet. Det vi har haft svårt för är att öka antalet vårdplatser. Även om behovet av vårdplatser också har minskat genom nya arbetssätt och avtal med kommunerna är vårdplatserna en av de stora frågorna för kommande mandatperiod. För det krävs fortsatt arbete med bättre arbetsmiljö, personalpolitik och dialog med facken.

Att den skånska vården blivit så mycket bättre beror både på engagerad personal och stora tillskott av resurser. I rena nummer handlar det om att över 2 000 fler idag arbetar inom den skånska vården jämfört med fyra år sedan. Vi måste nu fortsätta att bygga ut sjukvården för att möta det ökade vårdbehovet som följer av en växande och åldrande befolkning. Därför behövs mer personal även framöver. Vi lovar att öka antalet anställda i skånsk sjukvård med ytterligare 2 000 under nästa mandatperiod och lika många ska kunna specialisera sig, undersköterskor och sjuksköterskor såväl som läkare. I Trelleborg vill vi anställa 75 fler.

Det behövs fler vårdplatser. Det behöver bli enklare att komma fram till läkare på vårdcentralerna. Väntetiderna behöver bli kortare. Detta kostar. Alliansen och Sverigedemokraterna prioriterar låg skatt. Och Alliansen vill dessutom sälja ut två skånska sjukhus. Inget av detta är vad skånsk vård behöver. Det löser inte några av de problem som finns. Skånsk vård behöver mer resurser, mer personal och vi måste satsa på alla sjukhus. Inte sälja ut dem.

Henrik Fritzon (S)

regionstyrelsens ordförande

Yvonne Augustin (S)

regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund