Debatt

Så ökar de gröna näringarna sysselsättningen

Debatt Artikeln publicerades

Skuldkrisen har lett till att svensk ekonomi bromsat in samtidigt som arbetslösheten ökar.

Ska Sverige och Skåne stå starkt framöver krävs att vi tillvaratar landsbygdens möjligheter. De gröna näringarna, med bas i jord, skog och trädgård och landsbygdens miljö, är centrala för att möta de globala utmaningar som livsmedelsförsörjning och energiomställning innebär.

De gröna näringarnastår idag för 6 procent av BNP och 4,5 procent av sysselsättningen. Samtidigt är potentialen mycket större. En rapport som från forskningsinstitutet Nordregio visar att en ökad efterfrågan på jordbruksprodukter från Skåne ger en effekt på länets ekonomi med i genomsnitt 1,45 gånger värdet av efterfrågeökningen. Ett högt värde, där bara Stockholms- och Västra Götalands län har högre siffror i landet.

Om efterfrågan ökar med en krona ökar produktionsvärdet i sin tur med 1,45 kronor, att jämföra med 1,33 kronor för andra sektorer. En efterfrågeökning av jordbruksprodukter värd 1 miljon kronor ger dessutom ett behov av 1,61 nya jobb, jämfört med 0,96 inom andra undersökta sektorer i länet.

Men för att svenska gröna näringar ska kunna konkurrera med andra länders krävs en politik för fler och växande företag i hela landet.

Stärk förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion. I dag är varannan tugga vi äter importerad, en signal om att nuvarande politik inte fungerar. I de pågående förhandlingarna om ny europeisk jordbrukspolitik krävs att regeringen arbetar för att lätta den administrativa bördan.

Underlätta utbyggnaden av förnybar energi. Det är fullt möjligt för Sverige att öka uttaget till 70 procent till 2020. Då krävs fortsatta satsningar på av bioenergi, biogas och vindkraft.

Förbättrainfrastrukturen i hela landet. Investera i vägar eller upprusta befintliga vägar, offentlig service och bredband.

Sänk egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Flertalet företag inom de gröna näringarna är fåmansföretag, som kan växa om kostnaderna minskas.

Fokusera regelförenklingsarbetet, nio av tio bönder upplever dagens regel- och kontrollsystem besvärande. Mycket kan vinnas genom en positiv attityd från myndighetshåll, kortare handläggningstider och enklare regler kring offentlig upphandling.

De gröna näringarnasbidrag till ökad biologisk tillväxt och teknikutveckling kan göra Sverige till ett föredöme som kombinerar hållbarhet med affärsmöjligheter – om politikerna bara såg potentialen. Villkor som uppmuntrar små- och medelstora företag att växa är helt centrala. Då kan de gröna näringarna bidra till tillväxt på riktigt.

 

Helena Jonsson

förbundsordförande LRF

Marianne Andersson

regionordförande LRF Skåne