Debatt

S måste leverera konkreta svar till väljarna

Debatt Artikeln publicerades

Två månader utan några tydliga politiska besked har passerat sedan Socialdemokraterna fick ny partiledning. Det är nu dags att leverera konkreta svar till väljarna.

Vi har här fem frågor, som alla kräver ett svar, till de lokala socialdemokratiska riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson, Bo Bernhardsson och Morgan Johansson.

Sedan regeringsskiftet har alliansen genomfört omfattande satsningar för att skapa fler jobb och bättre förutsättningar för dem som arbetar. Trots att Sverige genomgått den värsta ekonomiska krisen på nästan ett århundrade, och trots att stora delar av Europa fortfarande brottas med svåra finansiella bekymmer, är det i dag 200?000 fler människor runt om i landet som går till jobbet varje morgon än det var år 2006.

Det faktum attSverige i dag har fler människor i sysselsättning i dag jämfört med innan finanskrisen bröt ut är ett kvitto på att regeringens jobbskapande politik fungerar. Mot detta står Socialdemokraterna, som gärna kritiserar regeringens politik, men lämnar få egna besked. Att döma av det lilla som hittills tillkännagivits står det emellertid klart att flera av partiets förslag direkt skulle försvaga möjligheterna för tillväxt och nya jobb.

Väljarna förtjänar konkreta svar. Vi vill av den anledningen ställa fem frågor till de lokala social­demokratiska ledamöterna:

Ni vill fördubblaarbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år från 15 till 31 procent. I Trelleborg skulle det innebära att arbetsgivarnas kostnader ökar med nästan 50 miljoner kronor per år.

Fråga 1: Hur blir jobben fler i Trelleborg av att ni straffbeskattar unga på arbetsmarknaden?

Ni vill ta borteller förändra delar av rut- och rot-avdragen. I Trelleborg använde drygt 5?000 personer rot- eller rut-avdragen under 2011 genom att anlita ett av kommunens 400 rot- eller rut-företag.

Fråga 2: Hur skapas fler jobb, och vad händer med Trelleborgs serviceföretag, om man minskar eller tar bort rut och rot?

Ni vill fördubblarestaurangmomsen från 12 till 25 procent. Många unga i Trelleborg tar sitt första steg in på arbetsmarknaden via ett jobb på en av kommunens restauranger.

Fråga 3: Hur ska en fördubbling av restaurangmomsen sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för kommunens unga arbetslösa?

Ni antyderatt regeringens jobbskatteavdrag, som har gett en genomsnittlig svensk löntagare en extra månadslön per år, ska vara kvar även med en socialdemokratisk regering.

Fråga 4: Hur ska ni finansiera era löften utan skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden?

Ni har intelängre något organiserat rödgrönt samarbete. Samtidigt är Socialdemokraterna ensamma inte i närheten av att nå en egen majoritet.

Fråga 5: Hur och med vilka ska ni genomföra er politik?

Smekmånaden för Social­demokraterna är nu över. Det är dags, både nationellt och lokalt, att börja leverera konkreta svar till väljarna.

Ewa Thalén Finné (M)

riksdagsledamot från Staffanstorp

Boriana Åberg (M)

riksdagsledamot från Kävlinge

Margareta Pålsson (M)

riksdagsledamot från Åstorp