Debatt

Region Skånes ständiga strul

Debatt Artikeln publicerades

Region Skåne har en märklig förmåga att röra till det med sina gång på gång upprepade tabbar!

I fjol var det Skånetrafiken som genom sin upphandling av järnvägstrafik fick DSB First på halsen med stora kostnadsökningar och trafikstrul som följd. Bland annat äventyrades Danmarkstrafiken och arbetspendlingen.

Sedan ålades tillfälliga bussresenärer märkliga betalningsrestriktioner med krav på kontantbetalning. Detta innebärande att den kollektivtrafik som man borde ha satsat på minskade antalet passagerare! Nu ”slipper” man dom resenärer som inte åker dagligen och/eller stiger på bussen längs linjerna, varav många är pensionärer. Tillfälliga Trelleborgsbesökare, till exempel turister är en annan kategori som drabbas.

Flytten till Västra Hamnen i Malmö med dess höga hyror är också ett i raden av konstiga beslut. Några besparingar lär knappast flytten vara och tanken på att föregå med gott exempel finns inte hos styret i Region Skåne, trots ett ständigt påstått sparbehov.

Nyligen harsjukvården genom en dålig upphandling av ambulanstjänster måst byta entreprenör för mycket stora kostnader. Och vad värre är: missnöjet med den nya arbetsgivaren är så stort att stora delar av en professionell personalstyrka hotar att säga upp sig och sammanrafsade undermåliga ambulanser. Naturligtvis drabbas patienterna.

Detta sker i en ekonomisk miljö där sjukvården i Skåne ålagts besparingar om 450 miljoner kronor, varav 32 faller på Trelleborgs lasarett! Något som närmast kan betraktas som vettlöst och som ingen riktigt tycks tro går att klara med en något så när bibehållen patientsäkerhet.

Och dom som protesterar mest är dom som kan vården bäst: dom tillhör personalkategorier av olika slag som känner ansvar mot sina patienter!

Genomförandet av besparingarna överlämnar de ansvariga politikerna med varm hand till de anställda. Politikerna från den så kallade alliansen inkluderande även miljö­partister; sverigedemokrater tiger still och väntar på underverk.

Allianspolitikernafrån Trelleborg som finns i regionfullmäktige tycker inte ens att en lösning av lasarettsproblemen i Trelleborg har med Trelleborg att göra. Att nästan alla dessa politiker sitter på dubbla stolar med även kommunala uppdrag generar föga trots att man också har ansvaret för att Trelleborg ska vara en bra kommun att bo i!

För övrigt tycker vi att akutmottagningen i Trelle­borg ska vara öppen dygnet runt!

Bertil Magnusson (SPI)

Gert Rosenquist (SPI)