Debatt

Privatdriven vård är alltid ett rött skynke för Vänsterpartiet

Debatt Artikeln publicerades

I en debattartikel (den 14 maj) hävdar Vänsterpartiet att Allians för Skåne är ideologiskt fastlåsta och inte förstår marknadsprinciper. Oj, vad fel man kan ha.

Nej Vänsterpartiet, det har inte undgått någon att den palliativa avdelningen i Trelleborg inte finns kvar.

Fram till vintern 2015 fanns det en palliativ slutenvårdsavdelning i Trelleborg. Den stängdes eftersom det inte gick att hitta personal för att driva den vidare. Under 2018 framtogs en överenskommelse mellan Region Skåne och Igelösa Life Science AB angående en avsiktsförklaring för ett samarbete kring palliativ vård i Skåne. Dessvärre så innebar det att vården skulle erbjudas i Lund och inte i Trelleborg. En viss tveksamhet rådde även över möjligheten till att bedriva vård med så få platser som fyra till sex vid Trelleborgs lasarett.

Den dåvarande förvaltningen Kryh lyckades dessvärre varken med att rekrytera eller behålla personal. Det är givetvis olyckligt, men sådan är verkligheten ibland.

Av historiken framgår det dock väldigt tydligt att Allians för Skåne ständigt strävade efter lösningar och fortsätter att sträva efter lösningar.

En sådan lösning är att utreda möjligheten till att upphandla den specialiserade palliativa vården i Trelleborg.

Vänsterpartiets reaktion på detta är att hävda att vi är ideologiskt fastlåsta. Ironin i denna situation är rätt tydlig. I debattartikeln ställer Vänsterpartiet fyra enkla frågor. Vårt svar är enkelt, nej inget av det har undgått oss.

Däremot kan man ställa sig frågorna: Varför vill Vänsterpartiet inte skapa förutsättningar för en tillgänglig palliativ vård i Trelleborg? Varför håller Vänsterpartiet fast vid ideologi snarare än lösningar?

Svaret är enkelt. Vänsterpartiet är hellre måna om ideologiska konflikter än att hitta lösningar för vården. Det är vad som kan kallas för ett lågvattenmärke.

Vänsterpartiet har en poäng i att de vårdanställda inte blir fler bara för att flera aktörer etablerar sig. Men att tro att vårdens problem skulle lösas med 30 timmars arbetstid, då det med minskad arbetstid skulle krävas fler anställda. I ett läge där det redan finns en brist på personal, är en omöjlig ekvation. Men visst, idealbilder kan alltid finnas.

Däremot finns det en verklighet att förhålla sig till och den kräver konkreta åtgärder. Därför ska vi utreda förutsättningarna till att upphandla specialiserad palliativ vård i Trelleborg. Genom detta kan vi erbjuda god vård till de som är i livets slutskede och underlätta situationen för familjens anhöriga.

Varför är Vänsterpartiet så starkt emot det?

Gilbert Tribo (L)

0rdförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Mannfalk (M)

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Birte Sandberg (C)

ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Per Einarsson (KD)

ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden