Debatt

Politiker vakna! Nu har ni chansen att rädda den skånska sjukvården

Debatt Artikeln publicerades
Vårdförbundets medlemmar är nödvändiga och efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar, konstaterar skribenterna.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Vårdförbundets medlemmar är nödvändiga och efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar, konstaterar skribenterna.

Den skånska sjukvården håller på att kollapsa. Våra medlemsgrupper flyr och vårdplatsbristen eskalerar. Detta på grund av att arbetsgivaren inte erbjuder godtagbara villkor.

Nu är det dags att spräcka löneglastaket och göra villkoren jämställda och hälsosamma. För att lösa bemanningskrisen måste de ansvariga politikerna inom region Skåne ge Sveriges kommuner och landsting, SKL och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, mandat att gå oss till mötes.

Bemanningsbristen inom Region Skåne är i många delar en konsekvens av en ojämställd värdering av traditionellt kvinnligt dominerade professioner. Många erfarna och särskilt yrkesskickliga väljer att lämna verksamheterna på grund av svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön så som svagt ledarskap och små påverkansmöjligheter gällande sin kliniska karriär.

Våra medlemsgrupper tillhör legitimationsyrken och är inte utbytbara! Vår kunskap är kvalitetssäkrad och en förutsättning för en god och säker vård. När arbetsgivaren lägger över våra arbetsuppgifter på olegitimerad personal i stället för att se till att våra yrkesgrupper stannar kvar så äventyrar de både patientsäkerheten och kvalitén på vården.

Vårdförbundets medlemmar är nödvändiga och efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar. En väl fungerande arbetstidsförläggning är avgörande för vården. Därför krävs det både kunskap om och en långsiktig planering kring hälsosam arbetstidsförläggning. Våra medlemmar har rätt till ett hållbart yrkesliv och möjligheten att kunna planera sin fritid.

Vårdförbundet har i sin Livslönerapport från 2016 konstaterat att det skiljer mer än 30 procent i livslön mellan en specialistsjuksköterska och en civilingenjör, trots att de har liknande utbildningslängd och bedöms ha motsvarande svårighetsgrad i yrket. Att löneutvecklingen för våra livsviktiga legitimationsyrken försvagas vid 35 års ålder för att ytterligare mattas av vid 45, är oacceptabelt. Vårdförbundets yrkande om att, utöver en god löneutveckling för hela kollektivet, så krävs det en lönesatsning på den som visat särskild yrkesskicklighet med minst 10 000 kronor mer i månaden. Det är de särskilt yrkesskickliga som kan göra vården frisk igen.

Tillsammans kan vi ge de bästa förutsättningarna för Region Skånes medarbetare att vilja stanna kvar och utveckla vården, så att den blir jämställd och hälsosam för både personal och patienter.

Nu är det upp till bevis! Vi uppmanar politiker och beslutsfattare i Region Skåne att använda avtalsrörelsen 2019 till att ge SKL och Sobona mandat att gå oss till mötes i våra krav på bättre villkor.

Janet Brunnström

Malin Fagrell

Madelene Meramveliotaki

Martin Ekstrand

Birgitta Palm

Jon Davidsson

huvudskyddsombud Vårdförbundet avdelning Skåne