Debatt

Politik handlar om att våga prioritera

Debatt Artikeln publicerades

Alla positiva krafter behövs i det breda folkhälsoarbetet. Jag är därför glad att Thomas Hansson (MP) också uppmärksammar frågan (den 18 april). För mig som centerpartist är det viktigt att se helheten. Folkhälsoarbetet måste ske på bred front för att på lång sikt öka livskvaliteten i hela Skåne.

En viktig del i arbetet för förbättrad folkhälsa är hjälp till självhjälp och förebyggande insatser inte minst där många människor först vänder sig för att få hjälp: vårdcentralen, skriver Ola Olsson (C).
Foto: Johan Nilsson/TT
En viktig del i arbetet för förbättrad folkhälsa är hjälp till självhjälp och förebyggande insatser inte minst där många människor först vänder sig för att få hjälp: vårdcentralen, skriver Ola Olsson (C).

När jag läser Thomas Hanssons debattartikel verkar det dock som att han glömt att fördelningen av medel till idéburna organisationer med länsöverskridande verksamhet var ett beslut som hängde med från det förra styret. Ett styre som Miljöpartiet var en del av. När ärendet behandlades i folkhälsoberedningen där herr Hansson är vice ordförande hade Miljöpartiet inte heller något att invända mot det, vilket också tydligt framgår av beredningens protokoll. Han, i egenskap av vice ordförande är med och bereder ärendet och tog beslutet. Jag var inte ens i rummet då jag är ideellt engagerad inom sektorn, helt enkelt verkstad i stället för snack.

Under mandatperioden kommer vi att förändra detta arbete. Satsningar ska göras på de fokusområden som prioriteras av folkhälsoberedningen. För politik handlar om att våga prioritera och göra det som prioriteras ordentligt. Det går inte att satsa på allt och sen gå loss med osthyveln för att få pengarna att räcka.

Det som Hansson också missar är poängen med det breda folkhälsoarbetet. Det kan inte bara isoleras till det politiska organet folkhälsoberedningen. Arbetet måste ske överallt i Region Skånes verksamheter. Vi kan inte gå tillbaka till att se folkhälsoarbetet som en avgränsad del av vår verksamhet.

Folkhälsoarbete är inte bara en budgetpost, det är en lång kedja av arbetssätt, självhjälp, rådgivning och kunskapsbyggande. Arbete som kräver rejäla satsningar. Men alla satsningar kan inte synas i folkhälsoberedningens internbudget, därför att de rent budgettekniskt står på andra rader i tabellverket.

En viktig del i arbetet för förbättrad folkhälsa är hjälp till självhjälp och förebyggande insatser inte minst där många människor först vänder sig för att få hjälp: vårdcentralen. Just nu satsas det som aldrig förr på den skånska primärvården. Under fyra år kommer en miljard kronor att skjutas till för att öka tillgängligheten, lägga grunden för en fast vårdkontakt och inte minst det ur folkhälsosynpunkt viktiga hälsosamtalet. Till hälsosamtal ska alla personer i utvalda åldersgrupper bjudas in för att uppmärksamma levnadsvanor och just hjälp till självhjälp. Det kommer att förebygga både hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Jag kommer att arbeta för att förbättrad folkhälsa på bred front. Stuprörstänket måste bort. Ska vi klara de kommande välfärdsutmaningarna och förbättra livskvalitet är det upp till bevis för oss alla.

Ola Olsson (C)