Debatt

Opportunismen om vindkraft kan orsaka elhaveri

Debatt Artikeln publicerades

Sammantaget har lobbyismen mot kärnkraft och för förnyelsebara energikällor drivit regionen Skåne mot ett potentiellt sammanbrott, med ransonering och kraftigt höjda elpriser som följd.

När man nu nära nog lyckats med detta ställs dessutom ytterligare krav på stora investeringar i elnätet för att främja vindkraft och få fram el till regionen.

Detta må vara en grandios framgång för vindindustrin men det är ett totalt haveri för Skåne, för Sverige, för jobben och för välfärden. Ju förr politikerna inser detta desto bättre.

Reservaggregat eldade med fossilt bränsle startas och ställs i beredskap i Sydsverige för att klara den brist som kan uppstå nu när Barsebäck är avvecklat och den övriga kärnkraften inte tillåtits modernisera i tid. Vindkraftens otillräcklighet, som ersättning för den stängda kärnkraften i Sydsverige framgår tydligt.

Opportunismen kring vindkraft och andra tungt subventionerade ”förnyelsebara” energisystem riskerar i en nära framtid att sprida elhaveriet till resten av Sverige. Det vore inte bara en katastrof för ekonomin och välfärden utan också för landsbygden, människorna och naturen.

Ett hotande svenskt el­haveri kan dock fortfarande förhindras med en politik som mindre fokuserar på att subventionera den dyra och opålitliga vindkraften utan istället skapar stabila politiska fundament för grunden i vår elförsörjning, nämligen kärnkraften och vattenkraften.

Kraftkällor som med rätt politiska incitament och långsiktiga spelregler fungerar när de som bäst behövs. De producerar dessutom billig och koldioxidfri el. Allt detta står i skarp kontrast till vindkraften.

Sverige behöver därför en trovärdig energipolitik utan storskalig vindkraft men med långsiktiga spelregler och konkurrens. Först då kan vi börja tala om överskott, export och om låga, stabila elpriser.

P-O Eriksson

före detta vd för Sandvik

före detta ordförande Svenska Kraftnät

Jonny Fagerström

Stockholmsinitiativet

Björn Törnvall

före detta bankdirektör