Debatt

Nu blir det lättare att vara jämställd förälder

Debatt Artikeln publicerades

Nyligen beslutade riksdagen att anta regeringens proposition om förbättringar i familjepolitiken som bland annat innehåller en förändring av jämställdhetsbonusen och att båda föräldrarna ges rätten att ta ut föräldraledighet samtidigt under barnets första tid.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari.

Jämställdhetsbonusen som infördes av allians­regeringen under den förra mandatperioden har uppskattats av många men även setts som krånglig och svår att förstå sig på. Med de nya reglerna kopplas den direkt till utbetalningen av själva föräldrapenningen och betalas ut till båda föräldrarna med 50 kronor per dag då den förälder som tagit ut minst antal dagar tar ut sin föräldrapenning. Som mest kan bonusen ge 13 500 kronor.

Vid sidan om jämställdhetsbonusen görs en annan viktig förändring i föräldraförsäkringen som gör att föräldrarna får rätt att ta ut föräldrapenning samtidigt i upp till 30 dagar under barnets första levnadsår. Detta påverkar inte de redan existerande pappadagarna som kan tas ut när barnet är nyfött och gör det möjligt för alla familjer att få lite mer tid tillsammans med barnet – och varandra – under barnets första tid.

Gunilla Nordgren (M)

riksdagsledamot södra Skåne