Debatt

Moderaternas initiativ öppnar för lösning i Alstad

Debatt Artikeln publicerades
Genom att planera bostäder i Alstad i stället för Sydöstra Grevie vill Moderaterna öka underlaget för skola och förskola i Alstad, skriver Lars Mikkelä (M).
Foto: Tomas Nyberg
Genom att planera bostäder i Alstad i stället för Sydöstra Grevie vill Moderaterna öka underlaget för skola och förskola i Alstad, skriver Lars Mikkelä (M).

Moderaterna arbetar för en långsiktig lösning när det gäller skolfrågan i Alstad.

Vi har hela tiden varit emot de beslut i bildningsnämnden som ifrågasatt skolan i Alstad och som har skapat oro hos elever och föräldrar. Vi moderater vill att hela Trelleborgs kommun ska leva.

Moderaterna har valt att vara konstruktiva för att komma framåt. Genom att erbjuda skolskjuts på lika villkor vid val av skola kan fler få skolskjuts till Alstad. Genom att planera bostäder i Alstad i stället för Sydöstra Grevie ökar underlaget för skola och förskola i Alstad.

Vi har också drivit på för att friskolan Pilen ska kunna vara en del i lösningen för elever och föräldrar genom att ta initiativet till kontakt. Kontakten mellan Moderaterna och Pilen har nu gått så långt att det börjar handla om praktiska frågor och då måste bildningsförvaltningen kopplas in. Därför har jag också bjudit in bildningsnämndens ordförande för att driva frågan vidare.

Vårt möte var konstruktivt och gick i linje med våra tankar. Resultatet blev att bildningsförvaltningen nu ska arbeta vidare med friskolan Pilens roll i Alstad. Det innebär att de moderata politikerna lämnar över till bildningsförvaltningen att ha de operativa kontakterna med Pilen. Vi har vår roll och förvaltningen sin.

Vi är fortsatt engagerade i frågan och kommer att följa utvecklingen från det politiska perspektivet. Jag är glad för att vårt initiativ fått så positivt gensvar.

Lars Mikkelä (M)