Debatt

Moderaternas budgetförslag var ohållbart och illa underbyggt

Ortsdatering Artikeln publicerades
Bertil Larsson (SÖS) tycker till om Moderaternas budgetförslag.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bertil Larsson (SÖS) tycker till om Moderaternas budgetförslag.

Med sitt budgetförslag för 2018 var Moderaterna övertygade om att de kunde göra skillnad i att styra Trelleborg, och hänvisade i diskussionen till sina ekonomiska kunskaper.

Vid närmare granskning visar det sig dock att Moderaternas budgetförslag troligen inte skulle innebära en positiv skillnad för kommunens budget för 2018. Jag påtalade i kommunfullmäktiges budgetdebatt att Moderaterna gjort ohållbara beräkningar, och varnade för Moderaternas budgetförslag.

Moderaternas ledare, Mikael Rubin, angav att Moderaterna skulle besluta om extrautdelning om 9 miljoner kronor från de kommunala bolagen för att kunna sänka skatten i kommunen med 10 öre. Detta förslag skulle vara ekonomiskt slöseri, eftersom de kommunala bolagen i sådant fall först skulle tvingas betala 22 procent i inkomstskatt, det vill säga betala 2,5 miljoner kronor till staten innan en utdelning skulle kunna verkställas. Att utnyttja ett koncernbidrag hade varit smartare, eftersom det skulle ske helt utan skattebelastning.

Moderaterna räknade också med att spara 800 000 kronor i budgeten genom att avskaffa utskotten för näringsliv och hållbarhet. Alla som är lite initierade i verksamheten inser att detta är en absurd summa. Efter en enkel kontroll med ekonomiavdelningen visar det sig att det handlar om helt andra belopp, nämligen 73 000 kronor för näringslivsutskottet samt 75 500 kronor för hållbarhetsutskottet. Maximal besparing skulle således utgöra 148 500 kronor, vilket är långt från den påstådda summan om 800 000 kronor.

Dessutom påstod Mikael Rubin att Moderaterna skulle spara 13,5 miljoner kronor genom att säga upp kollektivavtalet i socialförvaltningen, men med liknande felräkningsmarginal blir det inte mycket kvar!

Detta var några exempel ur Moderaternas budgetförslag för 2018. Lyckligtvis förlorade förslaget.

Bertil Larsson

Gruppledare Söderslättspartiet