Debatt

Lika skatt vid lika inkomst är rättvist

Debatt Artikeln publicerades

”Skatten som alla vill sänka” Under ovanstående rubrik redovisar Dagens industris webbsida en undersökning som opinionsföretaget Novus har gjort 21–27 juni, om hur svenska folket ställer sig till nya skattesänkningar inför höstens budget.

Resultatet visaratt sänkt skatt för pensionärer är den absolut viktigaste prioriteringen. Hela 60 procent av de tillfrågade har med en sänkt pensionärsskatt som ett av max tre svarsalternativ. Långt därefter, på 28 procent, kommer till exempel inkomstskatter och sänkta punktskatter.

Av detta kan enkelt dras slutsatsen att merparten av svenska folket, liksom de drabbade pensionärerna, upplever det orättvisa i att en ”vanlig” genomsnittspensionär måste betala 300–500 kronor mer i månaden än en lönearbetare vid lika inkomst. Uppenbart har inte riksdagspartiernas nonsens om att man måste gå bättre klädd till jobbet, äta ”ute” med mera inte ägt någon större trovärdighet när det ställts mot eftersläpande låga pensioner, ökade medicin- och vårdutgifter för pensionärer.

Undersökningenvisar att många svenskar ser lika skatt vid lika inkomst som en rättvise- och anständighetsfråga!

Det gör vi inom SPI också.

Gert Rosenquist (SPI)

Trelleborg