Debatt

Leva och bo i Trelleborg

Debatt Artikeln publicerades
Otto von Arnold skriver om det planerade bostadsbygget på Övre men värnar samtidigt om möjligheten att bygga i Trelleborgs omland.
Foto: Tomas Nyberg
Otto von Arnold skriver om det planerade bostadsbygget på Övre men värnar samtidigt om möjligheten att bygga i Trelleborgs omland.

För oss moderater är det med glädje vi ser att många vill flytta in till kommunen.

Några väljer att bosätta sig i centralorten redan nu och än fler kommer att flytta in när planerna på Sjöstaden och Övre förverkligas. 
Vi noterar att den i dag styrande Kvartetten försöker komma bort från den industripräglade staden, men de saknar en samlad idé och plan för utvecklingen av stadsbilden och dess kvalitéer. Ska det vara ”Trellehattan” eller en mer sansad utveckling likt måttfulla städerna som Ystad eller Kalmar, som fångar upp historiken och anpassar den till befintligt byggande eller ska det vara en blandning?

Vi moderater vill ha en samlad kulturmiljöplan för hur stadens utveckling ska se ut långsiktigt och som tar vara på stadens själ och långa historia. Vi vill se en sammanhållen bebyggelse i mänskligt format, men där det också ska få plats för nya och innovativa byggnader i passande lägen. Ny bebyggelse får inte ske på bekostnad av att gammal uppskattad bebyggelse rivs.

Vår målsättning är en vacker och attraktiv stad med traditioner där människor vi vill leva och verka.

Trelleborgs kommun består inte bara av stadskärnan utan också av ett vackert och uppskattat omland med många fina byar med olika kvaliteter.

Kvartetten har lagt en hämsko över många av dessa byars utveckling i det att man kvoterat antalet nybyggnationer till främst centralorten och vissa utvalda så kallade utvecklingsorter.  
Vi vet att det tar tid att bygga i innerstaden. Därför vill vi moderater se till att byggnationen också kan komma igång i samtliga byar där det är möjligt och lämpligt. Vi ser det som planekonomi, en diskriminering av boende i vissa byar när Kvartetten starkt begränsar framtida byggnation och utveckling.

Genom en nära dialog med de boende och med utgångspunkt från varje bys egenart, historia och kvaliteter ser vi att byarna kan bli mycket attraktiva boendemiljöer. Men byggnationen måste ske med varsamhet och respekt för deras karaktärer, det omgivande landskapet och dess olika näringar.

Otto von Arnold (M)

kandidat till kommunfullmäktige i Trelleborg