Debatt

Låt vinden göra nytta lokalt

Magnus Jiborn ,
Magnus Jiborn vill se vindkraft till havs två mil utanför kusten, mellan Abbekås i öster och Smygehamn i väster. Bilden är från Lillgrund i Öresund.
Foto:Johan Nilsson / TT
Magnus Jiborn vill se vindkraft till havs två mil utanför kusten, mellan Abbekås i öster och Smygehamn i väster. Bilden är från Lillgrund i Öresund.

I havet utanför den skånska sydkusten ligger en gömd skatt.

En till två mil utanför kusten, mellan Abbekås i öster och Smygehamn i väster, finns ett område med fantastiska vindförhållanden och en platå av sand och lera där botten är jämn som ett dansgolv och havsdjupet mindre än 30 meter.

Det är en idealisk plats för vindkraft. Dessutom finns bra anslutning till elnätet, i en region med kraftigt underskott på egen elproduktion och därför högre elpriser än andra delar av landet.

Ett femtiotal moderna vindkraftverk här skulle förse Trelleborgs och Skurups kommuner med all el som vi som bor här behöver, för uppvärmning, hushållsel, industrier, framtidens elbilar – rubbet. Och med råge.

Under de decennier som en sådan park är i drift skulle den generera intäkter på tiotals miljarder kronor, och samtidigt bidra till att säkerställa en konkurrenskraftig elförsörjning för svensk industri och till att minska utsläppen av koldioxid med miljontals ton.

Det är helt enkelt en gigantisk resurs som än så länge ligger outnyttjad.

Men vinden är inte det enda värdefulla att ta hänsyn till. Stranden, havet, horisontlinjen – det är också stora värden som måste med i kalkylen. En mil ut i havet låter mycket, men det är ett stort ingrepp i miljön som påverkar väldigt många människor. Skuggor och ljud, som ofta ställer till problem för vindkraft på land, är inte någon större risk på detta avstånd. Men det kommer att synas, om det råder inget tvivel. Jag har bott i Trelleborg i snart 25 år, jag vet vad stranden och havet betyder för människor här.

För några år sedan startade jag tillsammans med en kollega i Malmö företaget Kustvind för att undersöka förutsättningarna för havsbaserad vindkraft vid sydkusten. Vi har tagit god tid på oss för att träffa människor och intresseorganisationer i området, lyssna efter kloka synpunkter och ta reda på fakta om platsen. Det har vi kunnat göra, bland annat därför att låga elpriser har lett till några års stiltje i vindkraftbranschen. 

Detta håller nu snabbt på att ändras. Sjunkande kostnader för havsbaserad vindkraft och prognoser om växande behov av ny kraft några år framåt i tiden gör att de stora elbolagen börjat se sig om längs den svenska kusten efter lämpliga projekt. Då faller blickarna snart på området utanför sydkusten, som ur flera aspekter tillhör de allra bästa i landet.

Att stiltjen är över visade danska vindkraftsjätten Dong tydligt när man häromdagen avtäckte sina framtidsplaner, med hundratals vindkraftverk inritade längs den skånska sydkusten.

För femton år sedan folkomröstade Skurups kommun om vindkraft i havet. Nej-sidan vann knappt och kommunen har hittills lovat respektera det. Eftersom vindkraftsetableringar, enligt gällande lag, måste godkännas av kommunen, och territorialhavet räknas som kommunalt område, skulle det kunna sätta punkt för ärendet.

Men frågan är inte så enkel. Inom något decennium kommer en stor del av den svenska kärnkraften att ha tjänat ut – oavsett politiska beslut i frågan. Vattenfalls VD uttalade nyligen att havsbaserad vindkraft kommer att spela en huvudroll för att ersätta bortfallet. Samtidigt elektrifieras fordonsflottan, och stålbranschen arbetar intensivt på att bli först i världen med koldioxidfritt stål genom att övergå från koks till (elkrävande) vätgas vid reduktion av järnmalm till järn.

Frågan om vindkraft till havs kommer därför att handla om Sveriges framtida energiförsörjning och basindustrins konkurrenskraft. Då kommer det kommunala vetot i längden att väga lätt.

Vårt alternativ är att själva ta initiativet och arbeta upp projektet lokalt innan någon stor, extern aktör kommer in i bilden, för att på så sätt säkerställa att en eventuell framtida vindkraftsetablering genomförs med lokalt inflytande och på ett sätt som genererar nytta för oss som bor här. 

Därför lämnar Kustvind i dag in en ansökan om samråd för vindkraft i havet utanför Skurups och Trelleborgs kommuner. Samtidigt intensifierar vi dialogen med människor i området: vindkraftsvänner och -skeptiker, miljöaktivister, seglare, fastighetsägare, näringsidkare…

Det ligger en skatt i havet utanför vår kust. Låt oss tala om hur vi bäst förvaltar den.