Debatt

Låt oss ha en vuxen diskussion

Debatt Artikeln publicerades
Mikael Rubin (M) bemöter kritiken han fått för ett inlägg han gjort i kommunfullmäktige.
Mikael Rubin (M) bemöter kritiken han fått för ett inlägg han gjort i kommunfullmäktige.

Svar till Bertil Larsson (SÖS) (den 5 maj).

Mitt inlägg på fullmäktigemötet handlade om kommunens bokslut för 2017. Moderaternas betraktelse av denna. Jag visade på hur skatteintäkterna ökat, hur stor befolkningsökningen varit och hur stor ökningen av kommunens skulder varit. Bildspelet som visades hittar du på Moderaternas hemsida, trelleborg.moderatweb.se.

Det känns rätt att även oppositionen kommenterar bokslutet som ju var det ärende vi behandlade på fullmäktigemötet.

Inget parti nämndes i mitt inlägg. Inget parti eller företrädare för parti namngavs.

Den poäng jag ville få fram att det inte duger att förlita sig på engångsintäkter som reavinster i kommunens bokslut. Utan dessa engångsintäkter hade kommunen visat ett negativt resultat på minus 16 miljoner. Det duger inte med tanke på framtida satsningar och ökande behov. Resultatet är inte tillräckligt när kommunens skulder nästintill har dubblerats.

Vi moderater vill stärka kommunens resultat och låta engångseffekterna vara grädden på moset när de väl kommer. Hur ska vi annars klara av skola, vård och omsorg? Vi måste kunna prata om olika politiska lösningar utan att säga att politiska motståndare har dålig kunskap. Vi behöver inte heller säga att politiska motståndare har en oförmåga till seriös matematik!

Låt oss ha en vuxen diskussion där sakfrågorna är i centrum.

Mikael Rubin (M)

oppositionsråd för moderater och liberaler och tjänstledig bankdirektör med över 30 års anställning i Handelsbanken