Debatt

Låga hyreshöjningar är bra för Trelleborg

Lars-Olof Carlsson T.f. ordförande Hyresgästföreningen Svedala/Vellinge/Trelleborg Joakim Lund Förhandlingschef Hyresgästföreningen södra Skåne ,
Hyresgästföreningens målsättning med förhandlingarna är att hyrorna ska motsvara lägenheternas bruksvärde, i Trelleborg kallas detta arbete Trelleborgsmodellen.
Foto:Sara Johari
Hyresgästföreningens målsättning med förhandlingarna är att hyrorna ska motsvara lägenheternas bruksvärde, i Trelleborg kallas detta arbete Trelleborgsmodellen.

Nu har den tiden på året kommit då många fastighetsägare begär förhandling för att få höja hyrorna, den här gången handlar det om 2018 års hyror.

Men det handlar även om ekonomin och vardagen för 3 miljoner hyresgäster, i 1,6 miljoner hyresrätter. Av alla dessa hushåll är sex av tio ensamhushåll, de ska alltså bära hela hyran på endast en inkomst.

Hyresgästföreningen har inför förhandlingsarbetet analyserat bostadsföretagens ekonomi och kan precis som förra året konstatera att det är extremt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Vinsterna har fortsatt öka, räntorna är fortsatt låga och andelen outhyrda lägenheter är i det närmaste obefintlig. Den ekonomiska risken jämfört med vinsten är låg. Detta bör naturligtvis innebära återhållsamma hyresjusteringar under 2018.

Fastighetsägarna vill i sina hyreskrav för 2018 gärna koppla hyresutvecklingen till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det skulle ju kunna vara logiskt mot bakgrund av att inflationen nu är på väg uppåt. Men då väljer fastighetsägarna att bortse ifrån att hyrorna stigit väsentligt mer än inflationen de senaste åren. Sedan år 2000 har hyrorna stigit med över 30 procent medan inflationen har varit 23 procent. Och jämför man med andra priser så har kostnaden för att bo i hyreshus stigit mer än dubbelt så mycket som andra priser sedan 1980. När det gäller de kommunala taxornas andel av hyran i södra Skåne är Trelleborg en av de orter där den är lägst, den är hälften av snittet i regionen. Detta ska så klart också påverka hyresutvecklingen.

Cirka 150 000 av Sveriges hyresgäster (drygt 10 procent) har redan fått sin nya hyra klar för 2018 eftersom många fleråriga hyresavtal förhandlades fram förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,69 procent. Det tycker vi speglar en rimlig hyresutveckling för 2018. Inte 2,52–3,03 procent som Fastighetsägarna yrkat runtom i södra Skåne.

Hyresgästföreningens målsättning med förhandlingarna är att hyrorna ska motsvara lägenheternas bruksvärde, där lägenheternas olika kvalitéer och egenskaper värderas. I Trelleborg kallas detta arbete Trelleborgsmodellen och vi kommer att fortsätta att jobba med att utveckla den.

Under förra året sparades 1 miljard kronor åt Sveriges hyresgäster genom hyresförhandlingarna, pengar som kommer till bättre nytta hos hyresgästerna. Hyresgästföreningen kommer fortsätta ta ansvar för både landets hyresgäster och samhällsutvecklingen i stort i årets förhandlingar och välkomnar fastighetsägarna att göra detsamma.