Debatt

Kvartetten kväver demokratin och mörkar åsikter

Lars Mikkelä (M) ,
Lars Mikkelä (M) menar att Kvartetten i Trelleborg inte följer kommunfullmäktiges beslutat om att öppenhet, respekt och ansvar (ÖRA), ska vara ledord inom det politiska arbetet.
Foto:Tomas Nyberg
Lars Mikkelä (M) menar att Kvartetten i Trelleborg inte följer kommunfullmäktiges beslutat om att öppenhet, respekt och ansvar (ÖRA), ska vara ledord inom det politiska arbetet.

Kvartetten i Trelleborg är en bräcklig konstruktion som inte tål opposition.


Det visar sig genom att man i flera fall inte redovisar de borgerligas protokollsanteckningar i protokoll från nämndernas sammanträden.

Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att ledorden skall vara Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA).

Protokollsanteckningar är, till skillnad mot yrkanden och reservationer, inte reglerade i kommunallagen. Inte heller i nämndernas reglementen står hur protokollsanteckningar skall hanteras formellt. Det är en brist som blir uppenbar när majoriteten utnyttjar detta för att mörka oppositionens åsikter.

En vedertagen praxis, åtminstone under borgerligt styre i Trelleborg, har varit att låta oppositionens protokollsanteckningar redovisas i protokollen. Det är ett sätt att låta allas åsikter vara synliga, utan att tolkas eller sägas emot. Inte vid något tillfälle under förra mandatperioden ifrågasatte vi detta. Det har vi gjort för att visa öppenhet mot alla som läser protokollen och respekt för politiska motståndares åsikter.

Demokratiska spelregler är viktiga för medborgarnas tilltro och bildningsnämndens ordförandes sätt att arbeta riskerar att undergräva förtroendet för politiken.

Vid genomgång av protokollen visar det sig att de tolv senaste protokollsanteckningarna från de borgerliga i bildningsnämnden inte redovisas i protokollen. Senast vid bildningsnämndens sammanträde i juni 2017. Vår protokollsanteckning överlämnades på sammanträdet. Då protokollet inte avspeglar vad som hände vid sammanträdet kan vi inte justera detta protokoll. Här saknas öppenhet och respekt.

När Sven Lindkvist (S) väljer att utnyttja en brist i reglementen för att inte oppositionens åsikter skall synas är det en uppenbar brist på tilltro till de egna besluten och ett fegt sätt att försöka lura trelleborgarna på information.